Generowanie wyników..
Generating results..
i
Kryteria analizy:
Analysis criteria:
Ustaw dystans:
Set distance:
1000 m
Ustaw czas dojścia:
Set access time:
15 min
Sposób przemieszczania:
Mode of travel:
Pieszo PieszoOn foot
Pieszo PieszoOn foot
Rowerem RoweremBike
Normalnie (5 km/h)Normal (5 km/h)
Spokojnie (3 km/h)Slowly (3 km/h)
Normalnie (5 km/h)Normal (5 km/h)
Szybko (7 km/h)Fast (7 km/h)
WykonajExecute
Wyniki analizyResults of the analysis
Wyniki analizy:
Results of the analysis:
Ukryj wszystkoHide all
Pokaż wszystkoShow all
Lista widocznychList of visible
Wyniki analizy - lista obiektów
Results of the analysis - list of objects
×