Maps

Interactive and static maps presenting the situation in the Metropolis GZM in spatial terms.
Categories
Development
Updated at
Commuting Flows
Interaktywna mapa posiadająca dwie warstwy, pokazujące dane dot. przyjazdów do danej gminy i wyjazdów. Im grubsza linia symbolizująca kierunek przepływu, tym więcej osób przemieszcza się na tym kierunku. Po wybraniu konkretnej gminy, wyświetlone zostaną szczegółowe informacje w formie tabeli oraz wykresu, z których możemy się dowiedzieć np. ile osób przyjeżdża do wybranej gminy oraz jaki procent stanowią przyjeżdżający z gmin GZM do przyjeżdżających ogółem. Mapa przepływów ludności związanych z zatrudnieniem powstała w oparciu o dane z 2016 r., które zawarte są w opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanego w połowie 2019 r. Wyniki badania dojazdów do pracy pochodzą z administracyjnych źródeł danych Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
EV charging station map
Interaktywna mapa prezentująca stacje ładowania na obszarze Metropolii, w podziale na działające i projektowane. Na temat każdej stacji ładowania uzyskamy szczegółowe informacje dotyczące tego, kto jest jej operatorem, jakie są metody płatności albo jakimi złączami i napięciem dysponują konkretne ładowarki. Dane pochodzą z informacji przekazanych przez gminy GZM oraz Urząd Dozoru Technicznego.
Distribution of population (PESEL)
Interaktywna mapa rozmieszczenia ludności oraz zmiany liczby ludności przygotowana w oparciu o dane z rejestru PESEL. Obszar GZM został podzielony za pomocą siatki o wielkości oczka wynoszącej 25 hektarów na ponad 5 300 pól (heksagonów), dla których liczba ludności odpowiada terenowi przykrytemu przez każde z oczek siatki. Na mapie dostępne są 3 warstwy: liczba ludności z początku 2019 r., z końca 2014 r. oraz dynamika zmian. Po wybraniu z mapy konkretnego heksagonu pojawią się ponadto dodatkowe informacje dotyczące ludności w danym obszarze: dynamika zmian liczby mieszkańców, udział kobiet i mężczyzn oraz biologiczne i ekonomiczne grupy wieku.
Development strategies
Interactive map presenting GZM communes according to their development strategies (depending on the date of adoption). The map allows you to get acquainted with detailed information for a given commune regarding the adoption of the document, as well as key strategic arrangements - development vision, strategic goals and directions.
Other
Updated at
Raster maps and graphics
Różnego typu mapy do pobrania według kategorii: Granice GZM, GZM na tle województwa i kraju, potencjały i funkcje metropolitalne, demografia, gospodarka, infrastruktura, uwarunkowania środowiskowe, stan środowiska, planowanie przestrzenne, pozostałe.
Space
Updated at
The Green Aspect of the GZM Metropolis – GreenGZM
Nearly 1/4 of the area of the Metropolis is covered by forests, parks and green areas. Where are they located, what area do they have and what attractions can be used? The answers to these questions can be found on the GreenGZM website. Use the map, see the gallery of parks and read the report.
Railway infrastructure
Interaktywna mapa przestawiająca infrastrukturę kolejową na terenie GZM. Na mapie przedstawiono najważniejsze istniejące linie i przystanki kolejowe oraz tramwajowe. Dodatkowo na mapie została pokazana Kolej Metropolitalna (warianty na podstawie Koncepcji, Wstępnego Studium Wykonalności oraz w ramach Programu Kolej Plus), propozycje przebiegu linii CPK oraz Transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T.
Revitalisation Programmes
Prosta interaktywna mapa przedstawiająca gminy według posiadanych programów rewitalizacji (gminnych, lokalnych). Mapa umożliwia zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dla każdej gminy w zakresie rewitalizacji jak np. powierzchnia obszaru rewitalizacji i zdegradowanego, procent ludności objętych obszarem rewitalizacji, wartość projektów, a także szczegóły dot. uchwały.
15-minute city – spatial accessibility
Idea miast 15-minutowych zyskuje popularność na całym świecie. Interaktywna mapa umożliwia sprawdzenia dostępności usług publicznych w zasięgu 15-minutowego spaceru lub jazdy rowerem na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Summary of spatial development and land use directions
Interaktywna mapa przedstawiająca kierunki zagospodarowania przestrzennego wszystkich 41 gmin członkowskich GZM. Pokazuje przestrzenny i funkcjonalny obraz Metropolii i zapewnia szybki dostęp do dokumentów źródłowych każdej gminy.