Statystics

Statistical data in the form of cartograms and tables in 6 categories: demography, finances, economy, infrastructure, environment, society.
Categories
Demography
Updated at
Age piramid
Graficzna prezentacja udziału różnych grup wiekowych w populacji z uwzględnieniem podziału na płeć (struktura płci i wieku). Rozkład wiekowy w populacji dostarcza wielu informacji o jej aktualnej kondycji. Dane od 2002 roku, dla GZM i gmin członkowskich.
Environment
Updated at
Finance
Updated at
Infrastructure
Updated at

Thematic categories