Metropolis GZM compared to selected metropolitan areas

Metropolitan areas occupy an increasingly important place in national strategic documents. Below is a summary of information on metropolitan areas in Poland. The list presents 12 metropolitan areas, taking into account 12 member cities of the Union of Polish Metropolises around which a metropolitan area defined by borders can be designated on the basis of existing associations and associations. Statistical data was prepared on the basis of data from the Central Statistical Office (GUS), aggregating data from individual member communes to the level of the metropolitan area. For individual indicators, the most up-to-date data published by the Central Statistical Office in the Local Data Bank (BDL) was used - data for 2022 and 2021 (as of July 10, 2023). Information on members used to define the boundaries of the area and the number of communes included in the metropolis was obtained from the websites of individual associations (as of June 2022).

Delimitacja obszarów metropolitalnych, czyli określenie ich zasięgu terytorialnego i tym samym liczby mieszkańców, jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii na temat metropolii. W Polsce nie ma jednej oficjalnie przyjętej koncepcji wyznaczania obszaru metropolitalnego. Należy pamiętać, że obszar metropolitalny to z definicji nie tylko samo centrum metropolii – czyli jej wysoko zurbanizowane miasta i dzielnice, ale cały obszar funkcjonalny, będący układem wzajemnie zależnych działań z zakresu produkcji, wymiany, konsumpcji i administracji.

W zestawieniu przedstawiono 12 obszarów metropolitalnych, biorąc pod uwagę 12 miast członkowskich UMP wokół których można wyznaczyć określony granicami obszar metropolitalny na podstawie istniejących stowarzyszeń i związku.

Na podstawie zebranych informacji ustalono, że obszary metropolitalne Polski zajmują ok. 39 tys. km2 (co stanowi ok. 12,5% powierzchni kraju), a zamieszkuje je ok. 14,3 mln mieszkańców (co stanowi ok. 37,8% ludności kraju).

Statistics (charts)

AREA

in km²

POPULATION DENSITY

in person/km²

POPULATION

w thous.

PERCENTAGE OF URBAN POPULATION

in %

PRZYROST NATURALNY PER 1000 POPULATION

in persons

WORKING PER 1000 POPULATION

in persons

LARGE BUSINESS ENTITIES

employing over 250 employees

GREEN AREAS PER RESIDENT

in m²

Tabele porównawcze

Comparison of the area and number of member communes by type of commune
Lp.NazwaPowierzchnia [km²]Liczba członkówLiczba gmin ogółemLiczba miast na prawach powiatuLiczba gmin miejskichLiczba gmin miejsko-wiejskichLiczba gmin wiejskichPowiaty członkowskie
1.Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia2 555414113132130
2.Białostocki Obszar Funkcjonalny1 729101010630
3.Metropolia Bydgoszcz3 3372018101072
4.Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot5 87461523109309
5.Metropolia Krakowska1 2771515104100
6.Lubelski Obszar Metropolitalny2 2332622125144
7.Łódzki Obszar Metropolitalny2 3303026166134
8.Metropolia Poznań3 0812322121271
9.Rzeszowski Obszar Funkcjonalny1 211151511490
10.Szczeciński Obszar Metropolitalny2 799151321552
11.Metropolia Warszawska6 105757011422335
12.Wrocławski Obszar Metropolitalny6 72544441219220
Demographic indicators
Lp.NazwaLiczba ludności
[2022]
Gęstość zaludnienia
[2022]
Odsetek ludności miejskiej
[2022]
Przyrost naturalny na 1000 ludności
[2021]
Współczynnik obciążenia demograficznego
[2022]
1.Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia2 142 83883993,1-6,5264,39
2.Białostocki Obszar Funkcjonalny424 80824680,4-0,9560,72
3.Metropolia Bydgoszcz593 19017870,6-4,3562,96
4.Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot1 610 34427470,8-1,5060,74
5.Metropolia Krakowska1 132 62588777,1-0,2557,75
6.Lubelski Obszar Metropolitalny613 27727569,2-2,6662,85
7.Łódzki Obszar Metropolitalny1 041 07644785,1-7,1868,34
8.Metropolia Poznań1 100 85435767,7-0,4359,13
9.Rzeszowski Obszar Funkcjonalny398 26732959,80,0560,19
10.Szczeciński Obszar Metropolitalny679 86024384,3-4,6963,01
11.Metropolia Warszawska3 258 88353479,5-1,0261,00
12.Wrocławski Obszar Metropolitalny1 309 97719568,4-1,4159,31
Socio-economic indicators
Lp.NazwaPracujący na 1000 ludności
[2021]
Duże podmioty gospodarcze (powyżej 250 pracowników)
[2022]
Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 mieszkańców
[2022]
Tereny zieleni na 1 mieszkańca [m²]
[2021]
1.Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia315325427,7
2.Białostocki Obszar Funkcjonalny26554914,2
3.Metropolia Bydgoszcz28777717,4
4.Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot2661781014,8
5.Metropolia Krakowska4032151218,8
6.Lubelski Obszar Metropolitalny28169820,2
7.Łódzki Obszar Metropolitalny320131820,3
8.Metropolia Poznań3822171117,6
9.Rzeszowski Obszar Funkcjonalny334601245,9
10.Szczeciński Obszar Metropolitalny28777815,2
11.Metropolia Warszawska4028771014,3
12.Wrocławski Obszar Metropolitalny3472061221,3
Metropolitan indicators
Lp.NazwaUczelnie (macierzyste, bez filii)
[2021]
Udział studentów w liczbie studentów w kraju [2021]Udział turystów zagranicznych w liczbie turystów zagranicznych w kraju
[2022]
Hotele 4 i 5 gwiazdkowe [2022]Liczba uczestników imprez masowych [2022]Liczba teatrów [2022]
1.Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia187,54,2212 733 5689
2.Białostocki Obszar Funkcjonalny82,01,16206 8815
3.Metropolia Bydgoszcz72,00,58473 1853
4.Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot196,76,8451 587 6928
5.Metropolia Krakowska1810,715,7701 264 29715
6.Lubelski Obszar Metropolitalny94,91,77527 0953
7.Łódzki Obszar Metropolitalny175,41,6101 209 8688
8.Metropolia Poznań228,42,8191 610 2367
9.Rzeszowski Obszar Funkcjonalny52,92,110371 6543
10.Szczeciński Obszar Metropolitalny102,56,613550 5645
11.Metropolia Warszawska6719,123,5522 785 07526
12.Wrocławski Obszar Metropolitalny258,84,9241 553 0347

Thematic categories