GZM na tle wybranych obszarów metropolitalnych

Obszary metropolitalne zajmują coraz ważniejsze miejsce w strategicznych dokumentach krajowych. Poniżej przedstawiono zestawienie informacji dot. obszarów metropolitalnych w Polsce. W zestawieniu przedstawiono 12 obszarów metropolitalnych, biorąc pod uwagę 12 miast członkowskich UMP wokół których można wyznaczyć określony granicami obszar metropolitalny na podstawie istniejących stowarzyszeń i związku. Dane statystyczne przygotowano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), agregując dane z poszczególnych gmin członkowskich do poziomu obszaru metropolitalnego. Dla poszczególnych wskaźników wykorzystano najbardziej aktualne dane publikowane przez GUS w Banku Danych Lokalnych (BDL) – dane za rok 2022 i 2021 (stan na 10 lipca 2023 r.). Informacje o członkach służące do zdefiniowania granic obszaru i ilości gmin wchodzących w skład metropolii pozyskano z stron internetowych poszczególnych stowarzyszeń (stan na czerwiec 2022 r.).

Z pełnym raportem zawierającym informacje o obszarach metropolitalnych i ich porównaniu do ZIT i NUTS można zapoznać się TUTAJ oraz w menu Analizy - Raporty.

Delimitacja obszarów metropolitalnych, czyli określenie ich zasięgu terytorialnego i tym samym liczby mieszkańców, jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii na temat metropolii. W Polsce nie ma jednej oficjalnie przyjętej koncepcji wyznaczania obszaru metropolitalnego. Należy pamiętać, że obszar metropolitalny to z definicji nie tylko samo centrum metropolii – czyli jej wysoko zurbanizowane miasta i dzielnice, ale cały obszar funkcjonalny, będący układem wzajemnie zależnych działań z zakresu produkcji, wymiany, konsumpcji i administracji.

W zestawieniu przedstawiono 12 obszarów metropolitalnych, biorąc pod uwagę 12 miast członkowskich UMP wokół których można wyznaczyć określony granicami obszar metropolitalny na podstawie istniejących stowarzyszeń i związku.

Na podstawie zebranych informacji ustalono, że obszary metropolitalne Polski zajmują ok. 39 tys. km2 (co stanowi ok. 12,5% powierzchni kraju), a zamieszkuje je ok. 14,3 mln mieszkańców (co stanowi ok. 37,8% ludności kraju).

Dane statystyczne (wykresy)

POWIERZCHNIA

w km²

GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA

w os./km²

LUDNOŚĆ

w tys.

ODSETEK LUDNOŚCI MIEJSKIEJ

w %

PRZYROST NATURALNY NA 1000 LUDNOŚCI

w os.

PRACUJĄCY NA 1000 LUDNOŚCI

w os.

DUŻE PODMIOTY GOSPODARCZE

zatrudniające powyżej 250 pracowników

TERENY ZIELENI NA 1 MIESZKAŃCA

w m²

Tabele porównawcze

Porównanie powierzchni i liczby gmin członkowskich wg typu gmin
Lp.NazwaPowierzchnia [km²]Liczba członkówLiczba gmin ogółemLiczba miast na prawach powiatuLiczba gmin miejskichLiczba gmin miejsko-wiejskichLiczba gmin wiejskichPowiaty członkowskie
1.Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia2 555414113132130
2.Białostocki Obszar Funkcjonalny1 729101010630
3.Metropolia Bydgoszcz3 3372018101072
4.Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot5 87461523109309
5.Metropolia Krakowska1 2771515104100
6.Lubelski Obszar Metropolitalny2 2332622125144
7.Łódzki Obszar Metropolitalny2 3303026166134
8.Metropolia Poznań3 0812322121271
9.Rzeszowski Obszar Funkcjonalny1 211151511490
10.Szczeciński Obszar Metropolitalny2 799151321552
11.Metropolia Warszawska6 105757011422335
12.Wrocławski Obszar Metropolitalny6 72544441219220
Wskaźniki o charakterze demograficznym
Lp.NazwaLiczba ludności
[2022]
Gęstość zaludnienia
[2022]
Odsetek ludności miejskiej
[2022]
Przyrost naturalny na 1000 ludności
[2021]
Współczynnik obciążenia demograficznego
[2022]
1.Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia2 142 83883993,1-6,5264,39
2.Białostocki Obszar Funkcjonalny424 80824680,4-0,9560,72
3.Metropolia Bydgoszcz593 19017870,6-4,3562,96
4.Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot1 610 34427470,8-1,5060,74
5.Metropolia Krakowska1 132 62588777,1-0,2557,75
6.Lubelski Obszar Metropolitalny613 27727569,2-2,6662,85
7.Łódzki Obszar Metropolitalny1 041 07644785,1-7,1868,34
8.Metropolia Poznań1 100 85435767,7-0,4359,13
9.Rzeszowski Obszar Funkcjonalny398 26732959,80,0560,19
10.Szczeciński Obszar Metropolitalny679 86024384,3-4,6963,01
11.Metropolia Warszawska3 258 88353479,5-1,0261,00
12.Wrocławski Obszar Metropolitalny1 309 97719568,4-1,4159,31
Wskaźniki o charakterze społeczno-gospodarczym
Lp.NazwaPracujący na 1000 ludności
[2021]
Duże podmioty gospodarcze (powyżej 250 pracowników)
[2022]
Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 mieszkańców
[2022]
Tereny zieleni na 1 mieszkańca [m²]
[2021]
1.Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia315325427,7
2.Białostocki Obszar Funkcjonalny26554914,2
3.Metropolia Bydgoszcz28777717,4
4.Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot2661781014,8
5.Metropolia Krakowska4032151218,8
6.Lubelski Obszar Metropolitalny28169820,2
7.Łódzki Obszar Metropolitalny320131820,3
8.Metropolia Poznań3822171117,6
9.Rzeszowski Obszar Funkcjonalny334601245,9
10.Szczeciński Obszar Metropolitalny28777815,2
11.Metropolia Warszawska4028771014,3
12.Wrocławski Obszar Metropolitalny3472061221,3
Wskaźniki o charakterze metropolitalnym
Lp.NazwaUczelnie (macierzyste, bez filii)
[2021]
Udział studentów w liczbie studentów w kraju [2021]Udział turystów zagranicznych w liczbie turystów zagranicznych w kraju
[2022]
Hotele 4 i 5 gwiazdkowe [2022]Liczba uczestników imprez masowych [2022]Liczba teatrów [2022]
1.Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia187,54,2212 733 5689
2.Białostocki Obszar Funkcjonalny82,01,16206 8815
3.Metropolia Bydgoszcz72,00,58473 1853
4.Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot196,76,8451 587 6928
5.Metropolia Krakowska1810,715,7701 264 29715
6.Lubelski Obszar Metropolitalny94,91,77527 0953
7.Łódzki Obszar Metropolitalny175,41,6101 209 8688
8.Metropolia Poznań228,42,8191 610 2367
9.Rzeszowski Obszar Funkcjonalny52,92,110371 6543
10.Szczeciński Obszar Metropolitalny102,56,613550 5645
11.Metropolia Warszawska6719,123,5522 785 07526
12.Wrocławski Obszar Metropolitalny258,84,9241 553 0347

Kategorie tematyczne portalu