GZM ogółem
7125,1 km
GZM ogółem
7214,9 km
GZM ogółem
7319,2 km
GZM ogółem
7404,4 km
GZM ogółem
279,0 km/100km²
GZM ogółem
282,5 km/100km²
GZM ogółem
286,6 km/100km²
GZM ogółem
289,9 km/100km²
GZM ogółem
220,3 tys. szt.
GZM ogółem
224,6 tys. szt.
GZM ogółem
230,4 tys. szt.
GZM ogółem
234,5 tys. szt.
GZM ogółem
241,2 tys. szt.
GZM ogółem
71,2 tys. dam³
GZM ogółem
71,8 tys. dam³
GZM ogółem
72,8 tys. dam³
GZM ogółem
71,2 tys. dam³
GZM ogółem
70,4 tys. dam³
GZM ogółem
2237642 os.
GZM ogółem
2227284 os.
GZM ogółem
2212601 os.
GZM ogółem
2192619 os.
GZM ogółem
31,5
GZM ogółem
31,9
GZM ogółem
33,2
GZM ogółem
32,8
GZM ogółem
32,7
Pokaż statystyki
Ładowanie…
Info
x
x
Metody klasyfikacji
Naturalne przedziały
Kwantyle
Równe przedziały
Liczba klas
3
4
5
6
7
8
9
Paleta kolorów
Kolor granic

km

km/100km²

tys. szt.

tys. dam³

os.