GZM na tle województwa i kraju

Analiza porównawcza GZM do 7 innych obszarów metropolitalnych w Polsce - Szczecińskiego, Trójmiejskiego, Warszawskiego, Krakowskiego, Lubelskiego, Aglomeracji Poznańskiej, Aglomeracji Opolskiej pod kątem powierzchni, ludności, przyrostu naturalnego, ludności w wieku nieprodukcyjnym na podstawie danych z 2017 r. Porównanie GZM do województw i kraju na podstawie danych 2021-2022 r.

GZM na tle wybranych obszarów metropolitalnych w Polsce

źródło: Publikacja Urzędu Statystycznego w Katowicach – „Statystyczny obraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2017 r.”

POWIERZCHNIA

w km²

LUDNOŚĆ

w tys.

PRZYROST NATURALNY

w przeliczeniu na 1000 ludności

LUDNOŚĆ W WIEKU NIEPRODUKCYJNYM

w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym

DOCHODY BUDŻETÓW GMIN

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł (łącznie z miastami na prawach powiatu)

WYDATKI BUDŻETÓW GMIN

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł (łącznie z miastami na prawach powiatu)

PRACUJĄCY

w przeliczeniu na 1000 ludności

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

w przeliczeniu na 1000 ludności

Mapa orientacyjna wybranych obszarów metropolitalnych w Polsce

Kategorie tematyczne portalu