Budżety gmin GZM w latach 2016 – 2019

Na podstawie danych ze sprawozdań wykonania budżetów gmin udostępnionych na BIP
DOCHODY OGÓŁEM
mln zł
DOCHÓD OGÓŁEM MIAST NA PRAWACH POWIATU – Z PODZIAŁEM NA CZĘŚĆ GMINNĄ I POWIATOWĄ
mln zł
* – wartości wyliczone na podstawie średniego udziału części gminnej dochodu we wszystkich miastach (Chorzów: estymacja dla roku 2019; Siemianowice Śl. i Świętochłowice: estymacja dla lat 2016-2019).
DOCHODY OGÓŁEM PER CAPITA
DOCHODY BIEŻĄCE PER CAPITA
WYDATKI OGÓŁEM
mln zł
WYDATKI OGÓŁEM PER CAPITA
NADWYŻKA OPERACYJNA
mln zł
NADWYŻKA OPERACYJNA PER CAPITA
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM
mln zł
ZOBOWIĄZANIA PER CAPITA
UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ W DOCHODACH OGÓŁEM
%
UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ W DOCHODACH BIEŻĄCYCH
%
UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM W DOCHODACH OGÓŁEM
%

Kategorie tematyczne portalu