Inne materiały i opracowania

NazwaPlik
Funkcjonowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) na tle rozwiązań europejskich
Modele struktury Metropolii GZM (Politechnika Śląska, 2023)
Skonsolidowane bilanse jednostek samorządu terytorialnego za lata 2017-2021 - wszystkie gminy GZM
Dotacje w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności w 2018 i 2019 r.
Adresy stron internetowych urzędów miast i gmin GZM
Geoportale krajowe i regionalne
Programy rewitalizacyjne gmin GZM

Kategorie tematyczne portalu