GreenGZM Mapa
Niniejsza mapa prezentuje tereny zieleni publicznej w gminach GZM (tj.: parki, skwery, otwarte tereny rekreacyjne) na tle lasów i zbiorników wodnych oraz terenów cennych przyrodniczo.

Jest to pierwsza zbiorcza baza przedstawiająca podstawowe informacje o charakterze parków, ich głównych elementów zagospodarowania i rozmieszczeniu (po wskazaniu wybranego parku wyświetla się panel z jego krótkim opisem, informacją wraz z zestawem zdjęć).

Wbrew utartym stereotypom związanym z przemysłową przeszłością części gmin GZM, tereny przyrodnicze stanowią łącznie ponad ¼ całego obszaru GZM, z czego lasy to ok. 25%, a tereny zieleni publicznej w gestii samorządów (parki i zieleńce) to ok. 1 %.
Dodatkowe info Zamknij
Oznaczenia
Filtruj parki
Powierzchnia parku:
Atrakcje parku:
Ochrona przyrody
Inne warstwy
Podkłady mapowe