Opracowania GZM

Biblioteka opracowań przygotowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.
W bibliotece zgromadzono dokumenty strategiczno-planistyczne, a także związane z rozwojem społeczno-gospodarczym, transportem i mobilnością, środowiskiem oraz inne dotyczące działalności GZM.
Metropolitalny program działań strategicznych GZM i Program działań strategicznych GZM do 2022Link
Metropolitalny program działań strategicznych (2023)
Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022 - Aneks nr 3 (2022)
Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022 - Aneks nr 2 ze zmianami (2021)
Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022 - Aneks nr 1 (2019)
Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022 - Broszura - ENG (Aktualizacja 2019)
Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022 - Broszura - PL (Aktualizacja 2019)
Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022
Transport i mobilnośćLink
Wykonanie kordonowego dobowego pomiaru ruchu kołowego na drogach krajowych i wojewódzkich na obszarze GZM wraz z opracowaniem wynikówPokaż pliki
Raporty dot. kierunków rozwoju transportu drogowego w GZM (II kw. 2023 - I kw. 2024)


Pokaż pliki
Koncepcja metropolitalnych powiązań drogowych na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Pokaż pliki
Badania dobowych przepływów ruchu tranzytowego wraz z pomiarem natężenia dla wybranych dwóch odcinków / korytarzy dróg krajowych (S1, S11) – w relacjach z obszarem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Pokaż pliki
Wielowariantowa koncepcja optymalizacji ruchu tramwajowego obejmującego trzy linie tramwajowe funkcjonujące na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przebiegające przez miasta Bytom, Chorzów, Katowice, Świętochłowice i Sosnowiec
Koncepcja Kolei Metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wykorzystaniem metod inżynierii systemów
Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej
Studium Systemu Tras Rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Pakiet „Dobrej Mobilności” Link
Dobra Mobilność 30/50 - plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
Dobra Mobilność - od przeszkód do rozwiązań
Dobra Mobilność - (nie)wykorzystane możliwości
Dobre centrum - instrukcja dla ludzi chcących uporządkować parkowanie w centrum miasta
Nie trać czasu na dojazdy - narzędziownik dla mieszkańców
ŚrodowiskoLink
Metropolitalne łąki kwietne – broszura dot. łąk kwietnych
Pada deszcz, zbieraj wodę! – broszura dot. wód opadowych
Jak skutecznie ogrzewać dom, zużywając mniej ciepła i energii elektrycznej? – broszura dot. efektywności energetycznej
Rozwój społeczno-gospodarczyLink
Akademia Miejskiej Odporności
Metropolitalna Szkoła Prototypowania- Podręcznik wdrażania Inicjatywy Lokalnej - mieszkaniec
Metropolitalna Szkoła Prototypowania- Podręcznik wdrażania Inicjatywy Lokalnej - urzędnik
Potencjał gospodarczy i społeczny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (2021)
Potencjał społeczno-gospodarczy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (2018)
Metropolia przyjazna seniorom
Pozostałe dokumenty związane z działalnością GZMLink
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju – raport 2018-2022
Podsumowanie 5 lat Metropolii GZM
Podsumowanie 3 lat działalności Górnoślasko-Zagłębiowskiej Metropolii 2018-2020
Podsumowanie 2 lat działalności Górnoślasko-Zagłębiowskiej Metropolii 2018-2019
Księga znaku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (system identyfikacji wizualnej)

Kategorie tematyczne portalu