Rejestr ostatnich zmian

24.01.2024

Aktualizacja danych dla Mapy połączeń publicznego transportu zbiorowego ZTM (aktualność danych dla przebiegów wg stanu na: 24 – 26.01.2024)

20.12.2023

Aktualizacja danych o Strategiach rozwoju.

14.12.2023

Aktualizacja danych dot. sytuacji na rynku pracy.

23.11.2023
08.11.2023
27.10.2023

Nowa publikacja w sekcji Inne materiały i opracowania:
– Funkcjonowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) na tle rozwiązań europejskich.

27.10.2023

Nowe publikacje w sekcji Publikacje statystyki publicznej:
– Statystyczny obraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 2020–2022,
– Prognoza ludności na lata 2023-2060.

26.10.2023

Aktualizacja danych dotyczących prognozy liczby ludności:
Statystyki: Prognoza liczby ludności

25.10.2023

Opublikowanie przewodnika Studiuj w GZM.

12.09.2023

Aktualizacja danych statystycznych dotyczących długości dróg- Statystyki: długości dróg

05.09.2023

Dodanie mapy VistiGZM – VisitGZM – Mapa

01.09.2023

Opublikowanie raportu za okres od marca do czerwca 2023 r. w ramach Koncepcji rozwoju transportu drogowego w GZM – Kierunki rozwoju transportu drogowego

24.07.2023

Dodanie mapy połączeń transportu zbiorowego w Metropolii – Mapa połączeń publicznego transportu zbiorowego ZTM

06.07.2023

Zaktualizowano dane dla GZM, województwa i kraju wg stanu na lata 2021-2022 w opracowaniu GZM na tle województwa i kraju.

06.07.2023

Opublikowanie opracowania wykonanego przez Politechnikę Śląską – Modele struktury Metropolii GZM

04.07.2023

Opublikowanie na liście publikacji Metropolitalnego Programu Działań Strategicznych

30.06.2023

Aktualizacja podstrony: Mapy – strategie rozwoju

29.06.2023

Aktualizacja danych dotyczących rynku pracy za maj 2023 r.

03.04.2023

Aktualizacja danych dot. rynku mieszkaniowego. Nowy dashboard podsumowujący dane lat 2020-2022.

16.12.2022

Opublikowanie Strategii Rozwoju GZM wraz z rysunkiem modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej i schematami

12.09.2022
Nowa publikacja wykonana w ramach projektu Gospostrateg – Polityka przestrzenna na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
06.09.2022
Aktualizacja danych za 2021 rok: Budżety gmin.
13.06.2022
Aktualizacja danych demograficznych za 2021 rok: Stan ludnościGrupy wiekowe ludnościMigracjePiramida wieku.
28.04.2022
Nowa publikacja wykonana w ramach projektu Gospostrateg – Bilans i chłonność demograficzna terenów mieszkaniowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
06.04.2022
Nowe publikacje wykonane w ramach projektu Gospostrateg – Schemat metropolitalnego systemu przyrodniczego wraz z rekomendacjami jego rozwoju oraz Atlas metropolitalnego systemu przyrodniczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
04.03.2022
Nowa podstrona: Metropolia pomaga Ukrainie.
16.02.2022
Publikacja danych za IV kwartał 2021 r.: Sytuacja na rynku mieszkaniowym.
24.12.2021
Nowa pozycja w sekcji Publikacje: Opracowania wykonane w ramach projektu Gospostrateg.
16.11.2021
Publikacja danych za II i III kwartał 2021 r.: Sytuacja na rynku mieszkaniowym.
24.09.2021

Aktualizacja danych: Zbiorcze zestawienie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminach GZM.

16.11.2021

Publikacja danych za II i III kwartał 2021 r.: Sytuacja na rynku mieszkaniowym.

24.12.2021

Nowa pozycja w sekcji Publikacje: Opracowania wykonane w ramach projektu Gospostrateg.

16.02.2022

Publikacja danych za IV kwartał 2021 r.: Sytuacja na rynku mieszkaniowym.

04.03.2022

Nowa podstrona: Metropolia pomaga Ukrainie.

28.03.2022

Nowe narzędzie: Miasto 15-minutowe – Dostępność Przestrzenna.

06.04.2022

Nowe publikacje wykonane w ramach projektu Gospostrateg – Schemat metropolitalnego systemu przyrodniczego wraz z rekomendacjami jego rozwoju oraz Atlas metropolitalnego systemu przyrodniczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

28.04.2022

Nowa publikacja wykonana w ramach projektu Gospostrateg – Bilans i chłonność demograficzna terenów mieszkaniowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

13.06.2022

Aktualizacja danych demograficznych za 2021 rok: Stan ludności, Grupy wiekowe ludności, Migracje, Piramida wieku.

12.09.2022

Nowa publikacja wykonana w ramach projektu Gospostrateg – Polityka przestrzenna na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

06.09.2022

Aktualizacja danych za 2021 rok: Budżety gmin.

Kategorie tematyczne portalu