Pokaż statystyki
Ładowanie…
Info
Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego

Dane oznaczone wartością „b.d.”, zostały objęte tajemnicą statystyczną.

Kapitał zagraniczny

Dane oznaczone wartością „b.d.”, zostały objęte tajemnicą statystyczną.

Kapitał zagraniczny na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym

Dane oznaczone wartością „b.d.”, zostały objęte tajemnicą statystyczną.

x
x
Metody klasyfikacji
Naturalne przedziały
Kwantyle
Równe przedziały
Liczba klas
3
4
5
6
7
8
9
Paleta kolorów
Kolor granic

podmioty

mln zł