Wskaźniki rozwoju GZM

W kontekście osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) oraz monitoringu realizacji dokumentów strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 2022 roku.

Kategorie tematyczne portalu