GZM ogółem
963,0 tys. szt.
GZM ogółem
969,6 tys. szt.
GZM ogółem
984,5 tys. szt.
GZM ogółem
991,3 tys. szt.
GZM ogółem
999,8 tys. szt.
GZM ogółem
60,27 mln m²
GZM ogółem
60,9 mln m²
GZM ogółem
62,09 mln m²
GZM ogółem
62,72 mln m²
GZM ogółem
63,48 mln m²
GZM ogółem
62,6
GZM ogółem
62,8
GZM ogółem
63,1
GZM ogółem
63,3
GZM ogółem
63,5
GZM ogółem
427,0 szt.
GZM ogółem
431,9 szt.
GZM ogółem
451,4 szt.
GZM ogółem
458,8 szt.
GZM ogółem
466,6 szt.
GZM ogółem
2,34 os.
GZM ogółem
2,32 os.
GZM ogółem
2,22 os.
GZM ogółem
2,18 os.
GZM ogółem
2,14 os.
GZM ogółem
5999 szt.
GZM ogółem
6999 szt.
GZM ogółem
10449 szt.
GZM ogółem
8668 szt.
GZM ogółem
9181 szt.
GZM ogółem
3134 szt.
GZM ogółem
4392 szt.
GZM ogółem
7423 szt.
GZM ogółem
5414 szt.
GZM ogółem
5981 szt.
GZM ogółem
11243 szt.
GZM ogółem
10677 szt.
GZM ogółem
13047 szt.
GZM ogółem
16525 szt.
GZM ogółem
15114 szt.
GZM ogółem
3258 szt.
GZM ogółem
3249 szt.
GZM ogółem
3690 szt.
GZM ogółem
4195 szt.
GZM ogółem
4165 szt.
GZM ogółem
3123 szt.
GZM ogółem
3113 szt.
GZM ogółem
3521 szt.
GZM ogółem
4057 szt.
GZM ogółem
4044 szt.
GZM ogółem
135 szt.
GZM ogółem
136 szt.
GZM ogółem
169 szt.
GZM ogółem
138 szt.
GZM ogółem
121 szt.
GZM ogółem
828 szt.
GZM ogółem
829 szt.
GZM ogółem
1024 szt.
GZM ogółem
1082 szt.
GZM ogółem
1254 szt.
Pokaż statystyki
Ładowanie…
Info
Liczba mieszkań

Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych wg stanu na 31 XII (informacja zawiera liczbę mieszkań i powierzchnię użytkową w tych mieszkaniach, znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych).

Powierzchnia użytkowa mieszkań – ogółem

Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych wg stanu na 31 XII (informacja zawiera liczbę mieszkań i powierzchnię użytkową w tych mieszkaniach, znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych).

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania

Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych wg stanu na 31 XII (informacja zawiera liczbę mieszkań i powierzchnię użytkową w tych mieszkaniach, znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych).

Mieszkania na 1000 mieszkańców

Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych wg stanu na 31 XII (informacja zawiera liczbę mieszkań i powierzchnię użytkową w tych mieszkaniach, znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych).

Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie

Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych wg stanu na 31 XII (informacja zawiera liczbę mieszkań i powierzchnię użytkową w tych mieszkaniach, znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych).

Mieszkania oddane do użytkowania – ogółem

Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych wg stanu na 31 XII (informacja zawiera liczbę mieszkań i powierzchnię użytkową w tych mieszkaniach, znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych).

Mieszkania oddane do użytkowania – przeznaczone na sprzedaż lub wynajem

Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych wg stanu na 31 XII (informacja zawiera liczbę mieszkań i powierzchnię użytkową w tych mieszkaniach, znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych).

Pozwolenia wydane na budowę nowych budynków mieszkalnych i zgłoszenia budowy z projektem budowlanym – mieszkania ogółem

Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych wg stanu na 31 XII (informacja zawiera liczbę mieszkań i powierzchnię użytkową w tych mieszkaniach, znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych).

Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania – ogółem

Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych wg stanu na 31 XII (informacja zawiera liczbę mieszkań i powierzchnię użytkową w tych mieszkaniach, znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych).

Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania – jednorodzinne

Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych wg stanu na 31 XII (informacja zawiera liczbę mieszkań i powierzchnię użytkową w tych mieszkaniach, znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych).

Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania – wielorodzinne

Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych wg stanu na 31 XII (informacja zawiera liczbę mieszkań i powierzchnię użytkową w tych mieszkaniach, znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych).

Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania – ogółem – przeznaczone na sprzedaż lub wynajem

Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych wg stanu na 31 XII (informacja zawiera liczbę mieszkań i powierzchnię użytkową w tych mieszkaniach, znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych).

x
x
Metody klasyfikacji
Naturalne przedziały
Kwantyle
Równe przedziały
Liczba klas
3
4
5
6
7
8
9
Paleta kolorów
Kolor granic

tys. szt.

mln m²

szt.

os.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.