GZM ogółem
369,8 tys. ludn.
GZM ogółem
370,4 tys. ludn.
GZM ogółem
362,7 tys. ludn.
GZM ogółem
361,1 tys. ludn.
GZM ogółem
357,9 tys. ludn.
GZM ogółem
16,4 os./100 ludn.
GZM ogółem
16,5 os./100 ludn.
GZM ogółem
16,6 os./100 ludn.
GZM ogółem
16,7 os./100 ludn.
GZM ogółem
16,7 os./100 ludn.
GZM ogółem
1353,0 tys. ludn.
GZM ogółem
1329,4 tys. ludn.
GZM ogółem
1286,5 tys. ludn.
GZM ogółem
1265,2 tys. ludn.
GZM ogółem
1245,9 tys. ludn.
GZM ogółem
60,0 os./100 ludn.
GZM ogółem
59,2 os./100 ludn.
GZM ogółem
59,0 os./100 ludn.
GZM ogółem
58,6 os./100 ludn.
GZM ogółem
58,1 os./100 ludn.
GZM ogółem
827,3 tys. ludn.
GZM ogółem
810,6 tys. ludn.
GZM ogółem
784,1 tys. ludn.
GZM ogółem
764,5 tys. ludn.
GZM ogółem
744,8 tys. ludn.
GZM ogółem
36,7 os./100 ludn.
GZM ogółem
36,1 os./100 ludn.
GZM ogółem
36,0 os./100 ludn.
GZM ogółem
35,4 os./100 ludn.
GZM ogółem
34,8 os./100 ludn.
GZM ogółem
525,7 tys. ludn.
GZM ogółem
518,8 tys. ludn.
GZM ogółem
502,4 tys. ludn.
GZM ogółem
500,7 tys. ludn.
GZM ogółem
501,2 tys. ludn.
GZM ogółem
23,3 os./100 ludn.
GZM ogółem
23,1 os./100 ludn.
GZM ogółem
23,0 os./100 ludn.
GZM ogółem
23,2 os./100 ludn.
GZM ogółem
23,4 os./100 ludn.
GZM ogółem
532,7 tys. ludn.
GZM ogółem
545,0 tys. ludn.
GZM ogółem
531,8 tys. ludn.
GZM ogółem
534,2 tys. ludn.
GZM ogółem
539,0 tys. ludn.
GZM ogółem
23,6 os./100 ludn.
GZM ogółem
24,3 os./100 ludn.
GZM ogółem
24,4 os./100 ludn.
GZM ogółem
24,7 os./100 ludn.
GZM ogółem
25,2 os./100 ludn.
GZM ogółem
39,4 os./100 ludn.
GZM ogółem
41,0 os./100 ludn.
GZM ogółem
41,3 os./100 ludn.
GZM ogółem
42,2 os./100 ludn.
GZM ogółem
43,3 os./100 ludn.
GZM ogółem
144,1 os./100 ludn.
GZM ogółem
147,1 os./100 ludn.
GZM ogółem
146,6 os./100 ludn.
GZM ogółem
147,9 os./100 ludn.
GZM ogółem
150,6 os./100 ludn.
GZM ogółem
66,7 os./100 ludn.
GZM ogółem
68,9 os./100 ludn.
GZM ogółem
69,5 os./100 ludn.
GZM ogółem
70,8 os./100 ludn.
GZM ogółem
72,0 os./100 ludn.
GZM ogółem
19,3 os./100 ludn.
GZM ogółem
20,0 os./100 ludn.
GZM ogółem
20,3 os./100 ludn.
GZM ogółem
20,8 os./100 ludn.
GZM ogółem
21,4 os./100 ludn.
Pokaż statystyki
Ładowanie…
Info
Ludność w wieku przedprodukcyjnym

Wiek przedprodukcyjny:
Wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa wieku 0 – 17 lat.

Ludność w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób ogółem

Wskaźnik wyrażony za pomocą relacji liczby osób w wieku przedprodukcyjnym do ogólnej liczby ludności.

Ludność w wieku produkcyjnym

Wiek produkcyjny:
Wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet – 18-59 lat.

Ludność w wieku produkcyjnym na 100 osób ogółem

Wskaźnik wyrażony za pomocą relacji liczby osób w wieku produkcyjnym do ogólnej liczby ludności.

Ludność w wieku mobilnym

Wiek mobilny:
Grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18-44 lata.

Ludność w wieku mobilnym na 100 osób ogółem

Wskaźnik wyrażony za pomocą relacji liczby osób w wieku mobilnym do ogólnej liczby ludności.

Ludność w wieku niemobilnym

Wiek niemobilny:
Grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku: mężczyźni – 45-64 lata, kobiety – 45-59 lat.

Ludność w wieku niemobilnym na 100 osób ogółem

Wskaźnik wyrażony za pomocą relacji liczby osób w wieku niemobilnym do ogólnej liczby ludności.

Ludność w wieku poprodukcyjnym

Wiek poprodukcyjny:
Wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn – 65 lat i więcej, dla kobiet – 60 lat i więcej.

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób ogółem

Wskaźnik wyrażony za pomocą relacji liczby osób w wieku poprodukcyjnym do ogólnej liczby ludności.

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

Stosunek liczby osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym.
Jako poprodukcyjny przyjmuje się wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn – 65 lat i więcej, dla kobiet – 60 lat i więcej; wiek produkcyjny to wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet – 18-59 lat.

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym

Stosunek liczby osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób w wieku przedprodukcyjnym.
Jako poprodukcyjny przyjmuje się wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn – 65 lat i więcej, dla kobiet – 60 lat i więcej; przedprodukcyjny to wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa wieku 0 – 17 lat.

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

Stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym.
Jako nieprodukcyjny przyjmuje się wiek 0-17 lat (wiek przedprodukcyjny) oraz 60 lat i więcej dla kobiet i 65 lat i więcej dla mężczyzn (wiek poprodukcyjny); wiek produkcyjny to wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet – 18-59 lat.

Wskaźnik starości (odsetek osób w wieku 65 lat i więcej)

Relacja liczby osób w starszym wieku (65 lat i więcej) do ogólnej liczby ludności.

x
x
Metody klasyfikacji
Naturalne przedziały
Kwantyle
Równe przedziały
Liczba klas
3
4
5
6
7
8
9
Paleta kolorów
Kolor granic

tys. ludn.

os./100 ludn.

tys. ludn.

os./100 ludn.

tys. ludn.

os./100 ludn.

tys. ludn.

os./100 ludn.

tys. ludn.

os./100 ludn.

os./100 ludn.

os./100 ludn.

os./100 ludn.

os./100 ludn.