Pokaż statystyki
Ładowanie…
Info
Drogi krajowe

Źródło danych: GUGiK – na podstawie BDOT10k, I kw. 2023 r.

Drogi wojewódzkie

Źródło danych: GUGiK – na podstawie BDOT10k, I kw. 2023 r.

Drogi powiatowe

Źródło danych: GUGiK – na podstawie BDOT10k, I kw. 2023 r.

Drogi gminne

Źródło danych: GUGiK – na podstawie BDOT10k, I kw. 2023 r.

Autostrady

Źródło danych: GUGiK – na podstawie BDOT10k, I kw. 2023 r.

Drogi ekspresowe

Źródło danych: GUGiK – na podstawie BDOT10k, I kw. 2023 r.

Drogi główne ruchu przyspieszonego

Źródło danych: GUGiK – na podstawie BDOT10k, I kw. 2023 r.

Drogi główne

Źródło danych: GUGiK – na podstawie BDOT10k, I kw. 2023 r.

Drogi lokalne

Źródło danych: GUGiK – na podstawie BDOT10k, I kw. 2023 r.

Drogi zbiorcze

Źródło danych: GUGiK – na podstawie BDOT10k, I kw. 2023 r.

Drogi dojazdowe

Źródło danych: GUGiK – na podstawie BDOT10k, I kw. 2023 r.

x
x
Metody klasyfikacji
Naturalne przedziały
Kwantyle
Równe przedziały
Liczba klas
3
4
5
6
7
8
9
Paleta kolorów
Kolor granic

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km