Mapy

Mapy interaktywne i statyczne, prezentujące sytuację w GZM w ujęciu przestrzennym.
Kategorie
Przestrzeń
Aktualizacja
Zielony wymiar Metropolii – GreenGZM
Blisko 1/4 powierzchni Metropolii zajmują lasy, parki i zieleńce. Gdzie się znajdują, jaką mają powierzchnię i z jakich atrakcji można skorzystać? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć na stronach GreenGZM. Skorzystaj z mapy, zobacz galerię parków i zapoznaj się z raportem.
Mapa infrastruktury kolejowej
Interaktywna mapa przestawiająca infrastrukturę kolejową na terenie GZM. Na mapie przedstawiono najważniejsze istniejące linie i przystanki kolejowe oraz tramwajowe. Dodatkowo na mapie została pokazana Kolej Metropolitalna (warianty na podstawie Koncepcji, Wstępnego Studium Wykonalności oraz w ramach Programu Kolej Plus), propozycje przebiegu linii CPK oraz Transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T.
Programy rewitalizacji
Prosta interaktywna mapa przedstawiająca gminy według posiadanych programów rewitalizacji (gminnych, lokalnych). Mapa umożliwia zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dla każdej gminy w zakresie rewitalizacji jak np. powierzchnia obszaru rewitalizacji i zdegradowanego, procent ludności objętych obszarem rewitalizacji, wartość projektów, a także szczegóły dot. uchwały.
Miasto 15-minutowe – Dostępność Przestrzenna
Idea miast 15-minutowych zyskuje popularność na całym świecie. Interaktywna mapa umożliwia sprawdzenia dostępności usług publicznych w zasięgu 15-minutowego spaceru lub jazdy rowerem na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego gmin GZM
Interaktywna mapa przedstawiająca kierunki zagospodarowania przestrzennego wszystkich 41 gmin członkowskich GZM. Pokazuje przestrzenny i funkcjonalny obraz Metropolii i zapewnia szybki dostęp do dokumentów źródłowych każdej gminy.
Rozwój
Aktualizacja
Przepływy ludności związane z pracą
Interaktywna mapa posiadająca dwie warstwy, pokazujące dane dot. przyjazdów do danej gminy i wyjazdów. Im grubsza linia symbolizująca kierunek przepływu, tym więcej osób przemieszcza się na tym kierunku. Po wybraniu konkretnej gminy, wyświetlone zostaną szczegółowe informacje w formie tabeli oraz wykresu, z których możemy się dowiedzieć np. ile osób przyjeżdża do wybranej gminy oraz jaki procent stanowią przyjeżdżający z gmin GZM do przyjeżdżających ogółem. Mapa przepływów ludności związanych z zatrudnieniem powstała w oparciu o dane z 2016 r., które zawarte są w opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanego w połowie 2019 r. Wyniki badania dojazdów do pracy pochodzą z administracyjnych źródeł danych Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Stacje ładowania samochodów elektrycznych
Interaktywna mapa prezentująca stacje ładowania na obszarze Metropolii, w podziale na działające i projektowane. Na temat każdej stacji ładowania uzyskamy szczegółowe informacje dotyczące tego, kto jest jej operatorem, jakie są metody płatności albo jakimi złączami i napięciem dysponują konkretne ładowarki. Dane pochodzą z informacji przekazanych przez gminy GZM oraz Urząd Dozoru Technicznego.
Rozmieszczenie ludności (PESEL)
Interaktywna mapa rozmieszczenia ludności oraz zmiany liczby ludności przygotowana w oparciu o dane z rejestru PESEL. Obszar GZM został podzielony za pomocą siatki o wielkości oczka wynoszącej 25 hektarów na ponad 5 300 pól (heksagonów), dla których liczba ludności odpowiada terenowi przykrytemu przez każde z oczek siatki. Na mapie dostępne są 3 warstwy: liczba ludności z początku 2019 r., z końca 2014 r. oraz dynamika zmian. Po wybraniu z mapy konkretnego heksagonu pojawią się ponadto dodatkowe informacje dotyczące ludności w danym obszarze: dynamika zmian liczby mieszkańców, udział kobiet i mężczyzn oraz biologiczne i ekonomiczne grupy wieku.
Strategie rozwoju
Interaktywna mapa prezentująca gminy GZM według posiadanych strategii rozwoju (w zależności od daty uchwalenia). Mapa umożliwia zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dla danej gminy dot. uchwalenia dokumentu, a także kluczowych ustaleń strategicznych - wizja rozwoju, cele i kierunki strategiczne.
Pozostałe
Aktualizacja
Mapy rastrowe i grafiki
Zbiór map do pobrania według kategorii: Granice GZM, GZM na tle województwa i kraju, Strategia Rozwoju GZM, potencjały i funkcje metropolitalne, demografia, gospodarka, infrastruktura, uwarunkowania środowiskowe, stan środowiska, planowanie przestrzenne, pozostałe.