Strategia Rozwoju GZM

Zbiór wszystkich dokumentów oraz materiałów graficznych związanych ze Strategią Rozwoju GZM. Na stronie można znaleźć dokumenty: Strategia Rozwoju GZM (uchwała oraz streszczenie w języku polskim i angielskim), Raport z prac przygotowawczych, Diagnozę stanu GZM, Obszary Funkcjonalne GZM, Prognoza oddziaływania na środowisko, Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. Ponadto, na stronie znajduje się Model struktury funkcjonalno-przestrzennej (w różnych formatach oraz obszary poszczególnych gmin) a także schematy A-D.
Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027, z perspektywą do 2035 r. - dokumentyLink
Strategia Rozwoju GZM wraz z załącznikami graficznymi (uchwała)
Streszczenie Strategii Rozwoju GZM - wersja PL
Streszczenie Strategii Rozwoju GZM - wersja EN
Zeszyt nr 1. Raport z prac przygotowawczych
Zeszyt nr 2. Diagnoza stanu GZM
Zeszyt nr 3. Obszary Funkcjonalne GZM
Zeszyt nr 4. Strategia Rozwoju GZM
Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2035.
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji
Model struktury funkcjonalno-przestrzennej GZM Link
Model struktury funkcjonalno-przestrzennej (plik PDF oraz GeoTIFF)
Schemat A. Adaptacja do zmian klimatu i odporność
Schemat B. Mobilność i dostępność
Schemat C. Przestrzeń i spójność społeczna
Schemat D. Metropolitalność i innowacyjność
Model struktury funkcjonalno-przestrzennej GZM - obszary poszczególnych gmin Link
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice

Kategorie tematyczne portalu