GZM ogółem
7 003 km
GZM ogółem
7 149 km
GZM ogółem
7 387 km
GZM ogółem
7 585 km
GZM ogółem
6 303 km
GZM ogółem
6 446 km
GZM ogółem
6 685 km
GZM ogółem
7 418 km
GZM ogółem
274,2 km/100km²
GZM ogółem
279,9 km/100km²
GZM ogółem
289,2 km/100km²
GZM ogółem
297,0 km/100km²
GZM ogółem
160,1 tys.
GZM ogółem
166,4 tys.
GZM ogółem
173,8 tys.
GZM ogółem
179,4 tys.
GZM ogółem
667,0 tys. gosp.
GZM ogółem
674,8 tys. gosp.
GZM ogółem
688,3 tys. gosp.
GZM ogółem
697,6 tys. gosp.
GZM ogółem
129,5 tys. gosp.
GZM ogółem
105,6 tys. gosp.
GZM ogółem
150,7 tys. gosp.
GZM ogółem
208,9 tys. gosp.
GZM ogółem
2874,3 tys. MWh
GZM ogółem
2900,3 tys. MWh
GZM ogółem
3090,6 tys. MWh
GZM ogółem
3613,5 tys. MWh
GZM ogółem
1649,4 tys. MWh
GZM ogółem
1769,3 tys. MWh
GZM ogółem
1985,4 tys. MWh
GZM ogółem
2607,6 tys. MWh
GZM ogółem
1652013 gosp.
GZM ogółem
1650022 gosp.
GZM ogółem
1654183 gosp.
GZM ogółem
1647918 gosp.
Pokaż statystyki
Ładowanie…
Info
x
x
Metody klasyfikacji
Naturalne przedziały
Kwantyle
Równe przedziały
Liczba klas
3
4
5
6
7
8
9
Paleta kolorów
Kolor granic

km

km

km/100km²

tys.

tys. gosp.

tys. gosp.

tys. MWh

tys. MWh

gosp.