GZM ogółem
-4082 osoby
GZM ogółem
-3423 osoby
GZM ogółem
-2515 osoby
GZM ogółem
-3120 osoby
GZM ogółem
-3161 osoby
GZM ogółem
-1,81 os./1000 ludn.
GZM ogółem
-1,52 os./1000 ludn.
GZM ogółem
-1,15 os./1000 ludn.
GZM ogółem
-1,44 os./1000 ludn.
GZM ogółem
-1,47 os./1000 ludn.
GZM ogółem
-3376 osoby
GZM ogółem
-3047 osoby
GZM ogółem
-2366 osoby
GZM ogółem
-2765 osoby
GZM ogółem
-2839 osoby
GZM ogółem
-1,5 os./1000 ludn.
GZM ogółem
-1,4 os./1000 ludn.
GZM ogółem
-1,1 os./1000 ludn.
GZM ogółem
-1,3 os./1000 ludn.
GZM ogółem
-1,3 os./1000 ludn.
GZM ogółem
-706 osoby
GZM ogółem
-376 osoby
GZM ogółem
-149 osoby
GZM ogółem
-355 osoby
GZM ogółem
-322 osoby
GZM ogółem
-0,31 os./1000 ludn.
GZM ogółem
-0,17 os./1000 ludn.
GZM ogółem
-0,07 os./1000 ludn.
GZM ogółem
-0,16 os./1000 ludn.
GZM ogółem
-0,15 os./1000 ludn.
GZM ogółem
22083 osoby
GZM ogółem
22653 osoby
GZM ogółem
18659 osoby
GZM ogółem
21232 osoby
GZM ogółem
19103 osoby
GZM ogółem
25459 osoby
GZM ogółem
25700 osoby
GZM ogółem
21025 osoby
GZM ogółem
23997 osoby
GZM ogółem
21942 osoby
GZM ogółem
686 osoby
GZM ogółem
753 osoby
GZM ogółem
607 osoby
GZM ogółem
675 osoby
GZM ogółem
762 osoby
GZM ogółem
1392 osoby
GZM ogółem
1129 osoby
GZM ogółem
756 osoby
GZM ogółem
1030 osoby
GZM ogółem
1084 osoby
Pokaż statystyki
Ładowanie…
Info
Saldo migracji ogółem

Różnica między liczbą osób, które przybyły na stałe do danej jednostki administracyjnej/kraju w danym okresie a liczbą osób, które wyjechały na stałe z danej jednostki administracyjnej/kraju w danym okresie.

Saldo migracji ogółem na 1000 ludności

Saldo migracji ludności na 1000 osób:
Oznacza przyrost/ubytek ludności danej jednostki administracyjnej/kraju na skutek migracji przypadający na 1000 mieszkańców tej jednostki/kraju (wg stanu na połowę badanego okresu).

Saldo migracji wewnętrznych

Różnica liczby osób przybyłych w danym okresie do danej jednostki administracyjnej z innych miejscowości w kraju i liczby osób, które w tym okresie opuściły tę jednostkę przenosząc się do innych miejscowości w kraju (napływ-odpływ).

Saldo migracji wewnętrznych na 1000 ludności

Saldo migracji wewnętrznych:
Różnica liczby osób przybyłych w danym okresie do danej jednostki administracyjnej z innych miejscowości w kraju i liczby osób, które w tym okresie opuściły tę jednostkę przenosząc się do innych miejscowości w kraju (napływ-odpływ).

Saldo migracji zagranicznych

Różnica liczby osób przybyłych w danym okresie do danej jednostki administracyjnej/kraju z zagranicy i liczby osób, które w tym okresie wyjechały z tej jednostki/kraju za granicę. (imigracja-emigracja).

Saldo migracji zagranicznych na 1000 ludności

Saldo migracji zagranicznych:
Różnica liczby osób przybyłych w danym okresie do danej jednostki administracyjnej/kraju z zagranicy i liczby osób, które w tym okresie wyjechały z tej jednostki/kraju za granicę. (imigracja-emigracja).

Migracje wewnętrzne – napływ

Saldo migracji wewnętrznych:
Różnica liczby osób przybyłych w danym okresie do danej jednostki administracyjnej z innych miejscowości w kraju i liczby osób, które w tym okresie opuściły tę jednostkę przenosząc się do innych miejscowości w kraju (napływ-odpływ).

Migracje wewnętrzne – odpływ

Saldo migracji wewnętrznych:
Różnica liczby osób przybyłych w danym okresie do danej jednostki administracyjnej z innych miejscowości w kraju i liczby osób, które w tym okresie opuściły tę jednostkę przenosząc się do innych miejscowości w kraju (napływ-odpływ).

Migracje zagraniczne – imigracja

Saldo migracji zagranicznych:
Różnica liczby osób przybyłych w danym okresie do danej jednostki administracyjnej/kraju z zagranicy i liczby osób, które w tym okresie wyjechały z tej jednostki/kraju za granicę. (imigracja-emigracja).

Migracje zagraniczne – emigracja

Saldo migracji zagranicznych:
Różnica liczby osób przybyłych w danym okresie do danej jednostki administracyjnej/kraju z zagranicy i liczby osób, które w tym okresie wyjechały z tej jednostki/kraju za granicę. (imigracja-emigracja).

x
x
Metody klasyfikacji
Naturalne przedziały
Kwantyle
Równe przedziały
Liczba klas
3
4
5
6
7
8
9
Paleta kolorów
Kolor granic

osoby

os./1000 ludn.

osoby

os./1000 ludn.

osoby

os./1000 ludn.

osoby

osoby

osoby

osoby