GZM ogółem
2 255,5 tys. ludn.
GZM ogółem
2 244,9 tys. ludn.
GZM ogółem
2 181,0 tys. ludn.
GZM ogółem
2 160,6 tys. ludn.
GZM ogółem
2 142,8 tys. ludn.
GZM ogółem
883,2 os./km²
GZM ogółem
878,9 os./km²
GZM ogółem
853,9 os./km²
GZM ogółem
845,9 os./km²
GZM ogółem
838,9 os./km²
GZM ogółem
-6022 osoby
GZM ogółem
-7112 osoby
GZM ogółem
-12229 osoby
GZM ogółem
-16764 osoby
GZM ogółem
-13973 osoby
GZM ogółem
-2,66 os./1000 ludn.
GZM ogółem
-3,16 os./1000 ludn.
GZM ogółem
-5,58 os./1000 ludn.
GZM ogółem
-7,72 os./1000 ludn.
GZM ogółem
-6,50 os./1000 ludn.
GZM ogółem
20875 osoby
GZM ogółem
19719 osoby
GZM ogółem
18468 osoby
GZM ogółem
16920 osoby
GZM ogółem
15109 osoby
GZM ogółem
9,23 os./1000 ludn.
GZM ogółem
8,77 os./1000 ludn.
GZM ogółem
8,43 os./1000 ludn.
GZM ogółem
7,80 os./1000 ludn.
GZM ogółem
7,02 os./1000 ludn.
GZM ogółem
26897 osoby
GZM ogółem
26831 osoby
GZM ogółem
30697 osoby
GZM ogółem
33684 osoby
GZM ogółem
29082 osoby
GZM ogółem
11,90 os./1000 ludn.
GZM ogółem
11,93 os./1000 ludn.
GZM ogółem
14,01 os./1000 ludn.
GZM ogółem
15,52 os./1000 ludn.
GZM ogółem
13,52 os./1000 ludn.
GZM ogółem
109 kobiety/100♂
GZM ogółem
109 kobiety/100♂
GZM ogółem
109 kobiety/100♂
GZM ogółem
109 kobiety/100♂
GZM ogółem
109 kobiety/100♂
GZM ogółem
150 kobiety/100♂
GZM ogółem
149 kobiety/100♂
GZM ogółem
151 kobiety/100♂
GZM ogółem
152 kobiety/100♂
GZM ogółem
151 kobiety/100♂
Pokaż statystyki
Ładowanie…
Info
Liczba ludności

Wynikająca z bilansu ludności liczba osób ogółem zamieszkujących określone terytorium w danym momencie czasu (w tym przypadku stan na koniec każdego roku, tj. w dniu 31.XII).

Gęstość zaludnienia

Miara zagęszczenia ludności na określonym terytorium – wyrażana najczęściej w osobach na 1 km kw. (również w osobach na 1 ha – przy bardzo dużym zaludnieniu np. w aglomeracjach).

Przyrost naturalny

Wynikająca z bilansu ludności liczba osób ogółem zamieszkujących określone terytorium w danym momencie czasu (w tym przypadku stan na koniec każdego roku, tj. w dniu 31.XII).

Przyrost naturalny na 1000 osób

Wynikająca z bilansu ludności liczba osób ogółem zamieszkujących określone terytorium w danym momencie czasu (w tym przypadku stan na koniec każdego roku, tj. w dniu 31.XII).

Urodzenia żywe

Wynikająca z bilansu ludności liczba osób ogółem zamieszkujących określone terytorium w danym momencie czasu (w tym przypadku stan na koniec każdego roku, tj. w dniu 31.XII).

Urodzenia żywe na 1000 ludności

Wynikająca z bilansu ludności liczba osób ogółem zamieszkujących określone terytorium w danym momencie czasu (w tym przypadku stan na koniec każdego roku, tj. w dniu 31.XII).

Zgony ogółem

Wynikająca z bilansu ludności liczba osób ogółem zamieszkujących określone terytorium w danym momencie czasu (w tym przypadku stan na koniec każdego roku, tj. w dniu 31.XII).

Zgony na 1000 ludności

Wynikająca z bilansu ludności liczba osób ogółem zamieszkujących określone terytorium w danym momencie czasu (w tym przypadku stan na koniec każdego roku, tj. w dniu 31.XII).

Współczynnik feminizacji

Wynikająca z bilansu ludności liczba osób ogółem zamieszkujących określone terytorium w danym momencie czasu (w tym przypadku stan na koniec każdego roku, tj. w dniu 31.XII).

Współczynnik feminizacji: ludność 65 lat i więcej

Wynikająca z bilansu ludności liczba osób ogółem zamieszkujących określone terytorium w danym momencie czasu (w tym przypadku stan na koniec każdego roku, tj. w dniu 31.XII).

x
x
Metody klasyfikacji
Naturalne przedziały
Kwantyle
Równe przedziały
Liczba klas
3
4
5
6
7
8
9
Paleta kolorów
Kolor granic

tys. ludn.

os./km²

osoby

os./1000 ludn.

osoby

os./1000 ludn.

osoby

os./1000 ludn.

kobiety/100♂

kobiety/100♂