Nie przystąpiono do sporządzenia planu ogólnego
Trwa składanie wniosków do planu ogólnego
Projekt planu ogólnego w trakcie opracowania
Projekt planu ogólnego w trakcie konsultacji
Plan ogólny uchwalony
Data ostatniej aktualizacji:  29.03.2024 r.