Analiza dochodów gmin członkowskich GZM 2016-2019

Na podstawie danych ze sprawozdań wykonania budżetów gmin udostępnionych na BIP.

Kategorie tematyczne portalu