Publikacje statystyki publicznej

PublikacjeLink
Prognoza ludności na lata 2023-2060
Statystyczny obraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 2020–2022
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - wybrane dane statystyczne za 2021 r.
Statystyczny obraz Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii - 2017-2019
Statystyczny obraz Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii - 2017
Statystyczne Vademecum Samorządowca - Górnośląsko-Zagłebiowska Metropolia - 2019
Statystyczne Vademecum Samorządowca - Górnośląsko-Zagłebiowska Metropolia - 2018
Statystyczne Vademecum Samorządowca - Górnośląsko-Zagłebiowska Metropolia - 2017
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (infografika)
Wyciąg danych dla gmin GZM z Prognozy ludności na lata 2017-2030 (opracowanie eksperymentalne)
Statystyczny obraz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w 2015 r.
Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w 2017 r.
Infrastruktura komunalna w województwie śląskim w 2017 r.
Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2017 r.
Budownictwo mieszkaniowe w województwie śląskim w 2017 r.
Kultura w województwie śląskim w 2017 r.
Rolnictwo w województwie śląskim w 2017 r.
Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030 (opracowanie eksperymentalne)
Prognoza ludności w województwie śląskim w latach 2016-2050 (infografika)
Monitoring wyników prognozy ludności Polski dla 2017 r.
Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.)
Infografiki dotyczące regionu

Kategorie tematyczne portalu