Recent changes

12.09.2022
Nowa publikacja wykonana w ramach projektu Gospostrateg – Polityka przestrzenna na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
06.09.2022
Aktualizacja danych za 2021 rok: Budżety gmin.
13.06.2022
Aktualizacja danych demograficznych za 2021 rok: Stan ludnościGrupy wiekowe ludnościMigracjePiramida wieku.
28.04.2022
Nowa publikacja wykonana w ramach projektu Gospostrateg – Bilans i chłonność demograficzna terenów mieszkaniowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
06.04.2022
Nowe publikacje wykonane w ramach projektu Gospostrateg – Schemat metropolitalnego systemu przyrodniczego wraz z rekomendacjami jego rozwoju oraz Atlas metropolitalnego systemu przyrodniczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
04.03.2022
Nowa podstrona: Metropolia pomaga Ukrainie.
16.02.2022
Publikacja danych za IV kwartał 2021 r.: Sytuacja na rynku mieszkaniowym.
24.12.2021
Nowa pozycja w sekcji Publikacje: Opracowania wykonane w ramach projektu Gospostrateg.
16.11.2021
Publikacja danych za II i III kwartał 2021 r.: Sytuacja na rynku mieszkaniowym.
24.09.2021

Aktualizacja danych: Zbiorcze zestawienie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminach GZM.

16.11.2021

Publikacja danych za II i III kwartał 2021 r.: Sytuacja na rynku mieszkaniowym.

24.12.2021

Nowa pozycja w sekcji Publikacje: Opracowania wykonane w ramach projektu Gospostrateg.

16.02.2022

Publikacja danych za IV kwartał 2021 r.: Sytuacja na rynku mieszkaniowym.

04.03.2022

Nowa podstrona: Metropolia pomaga Ukrainie.

28.03.2022

Nowe narzędzie: Miasto 15-minutowe – Dostępność Przestrzenna.

06.04.2022

Nowe publikacje wykonane w ramach projektu Gospostrateg – Schemat metropolitalnego systemu przyrodniczego wraz z rekomendacjami jego rozwoju oraz Atlas metropolitalnego systemu przyrodniczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

28.04.2022

Nowa publikacja wykonana w ramach projektu Gospostrateg – Bilans i chłonność demograficzna terenów mieszkaniowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

13.06.2022

Aktualizacja danych demograficznych za 2021 rok: Stan ludności, Grupy wiekowe ludności, Migracje, Piramida wieku.

12.09.2022

Nowa publikacja wykonana w ramach projektu Gospostrateg – Polityka przestrzenna na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

06.09.2022

Aktualizacja danych za 2021 rok: Budżety gmin.

Thematic categories