Municipality budgets in the years 2016-2019 (charts)

Na podstawie danych ze sprawozdań wykonania budżetów gmin udostępnionych na BIP
TOTAL REVENUE
in M. PLN
DOCHÓD OGÓŁEM MIAST NA PRAWACH POWIATU – Z PODZIAŁEM NA CZĘŚĆ GMINNĄ I POWIATOWĄ
in M. PLN
* – wartości wyliczone na podstawie średniego udziału części gminnej dochodu we wszystkich miastach (Chorzów: estymacja dla roku 2019; Siemianowice Śl. i Świętochłowice: estymacja dla lat 2016-2019).
DOCHODY OGÓŁEM PER CAPITA
DOCHODY BIEŻĄCE PER CAPITA
in PLN
WYDATKI OGÓŁEM
in M. PLN
WYDATKI OGÓŁEM PER CAPITA
in PLN
NADWYŻKA OPERACYJNA
in M. PLN
NADWYŻKA OPERACYJNA PER CAPITA
in PLN
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM
in M. PLN
ZOBOWIĄZANIA PER CAPITA
in PLN
UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ W DOCHODACH OGÓŁEM
%
UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ W DOCHODACH BIEŻĄCYCH
%
UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM W DOCHODACH OGÓŁEM
%

Thematic categories