GreenGZM Map
Niniejsza mapa prezentuje tereny zieleni publicznej w gminach GZM (tj.: parki, skwery, otwarte tereny rekreacyjne) na tle lasów i zbiorników wodnych oraz terenów cennych przyrodniczo.

Jest to pierwsza zbiorcza baza przedstawiająca podstawowe informacje o charakterze parków, ich głównych elementów zagospodarowania i rozmieszczeniu (po wskazaniu wybranego parku wyświetla się panel z jego krótkim opisem, informacją wraz z zestawem zdjęć).

Wbrew utartym stereotypom związanym z przemysłową przeszłością części gmin GZM, tereny przyrodnicze stanowią łącznie ponad ¼ całego obszaru GZM, z czego lasy to ok. 25%, a tereny zieleni publicznej w gestii samorządów (parki i zieleńce) to ok. 1 %.
Additional information Close
Symbols
Filter parks
Park area:
Park attractions
Nature protection
Other layers
Basemaps