Fundusze unijne

Fundusze unijne

Stoimy u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Środki z nowej perspektywy będą wydatkowane w ramach wielu programów wdrażanych na poziomie regionu, kraju czy też Unii Europejskiej, jak np. Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Interreg, CEF, Horyzont Europa czy też programy realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki z nowej perspektywy stanowią duże wyzwanie dla wszystkich beneficjentów. Mając na uwadze dobre przygotowanie się i sprawne poruszanie po zagadnieniach związanych z nową perspektywą finansową została stworzona platforma wymiany informacji, w skład której weszła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz gminy członkowskie.

Platforma wymiany informacji

Celem inicjatywy powstałej jako platforma wymiany informacji w zakresie obecnej – nowej perspektywy finansowej jest dzielenie się wiedzą w zakresie pozyskanych informacji dotyczących nowej perspektywy finansowej, a także omawianie bieżąco konsultowanych programów, czy też przedstawianie publikowanych ogłoszeń o naborach wniosków przez wszystkie zainteresowane gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Współpraca w ramach platformy wymiany informacji pozwoli na wyrównanie poziomu wiedzy w gminach członkowskich GZM, a co za tym idzie – pomoże skutecznie aplikować o środki zewnętrzne w ramach ogłaszanych naborów wniosków.

Współpraca w ramach platformy będzie się odbywała w formie spotkań cyklicznych oraz bieżącej wymiany informacji realizowanej w sposób ciągły, w odpowiedzi na bieżące potrzeby.