Ulica Miarki – Bytom

Jak ukształtować ulicę śródmiejską?

Cel i opis tematu szkoły

Szkoła składała się ze specjalistów od partycypacji społecznej, inżynierii ruchu oraz rozwoju infrastruktury rowerowej i pieszej, na co dzień zatrudnionych w różnych samorządach. Wspólnie pracowaliśmy nad ideą kameralizacji ulic, która będzie możliwa do szerszego wdrożenia po uruchomieniu kolei metropolitalnej oraz reformie sposobu zarządzania dostępnością transportu indywidualnego na obszarach śródmiejskich. Testy prowadziliśmy na historycznej ulicy Miarki w Bytomiu, która pełni przede wszystkim funkcję tranzytową pomimo staromiejskiej lokalizacji.

Pracę rozpoczęliśmy od identyfikacji sposobu postrzegania ulicy i społecznej oceny jej funkcjonowania. Z tego powodu przeprowadziliśmy rozmowy z mieszkańcami i użytkownikami przestrzeni publicznej. Zebrane informacje zestawiliśmy z wynikami obserwacji zachowań pieszych i rowerzystów, pomiarów wielkości potoków ruchu i prędkości przemieszczania się pojazdów oraz obserwacji parkowania. Dzięki temu nazwaliśmy problemy dotyczące komfortu akustycznego i bezpieczeństwa oraz sposobu funkcjonowania miejsc postojowych.

Następnie stworzyliśmy i wdrożyliśmy testowo projekt czasowej zmiany organizacji ruchu zakładający zawężenie jezdni, wyesowanie toru jazdy, usunięcie parkowania z chodników i wprowadzenie dodatkowego przejścia dla pieszych. Efektywność tego pomysłu sprawdziliśmy dzięki kolejnym badaniom społecznym i inżynierskim, rozszerzonym o analizę opóźnień autobusów. Na koniec przygotowaliśmy koncepcję przekształceń docelowych na tej ulicy oraz metropolitalne wytyczne do przebudowy podobnych obszarów.

Efekty

 • Prototypowa organizacja ruchu na ulicy Miarki:
  • dodatkowe przejście dla pieszych,
  • dwukierunkowy pas dla rowerów,
  • więcej miejsc postojowych,
  • uspokojenie ruchu przez esowanie toru jazdy: obniżenie średniej prędkości pojazdów z 62 km/h do 41 km/h,
  • 400 samochodów mniej w ciągu godziny
  • uzyskanie akceptacji rozwiązania przez mieszkańców ulicy.
 • Drugie miejsce w plebiscycie Komisji Europejskiej na najlepsze działanie mobilnościowe w 2021 roku (MOBILITY ACTION)
 • Uzyskanie do planu zrównoważonej mobilności miejskiej

Gmina pilotażowa

Bytom

Czas realizacji

Kwiecień 2021 – Listopad 2021

Eksperci

 • Napraw Sobie Miasto
 • Paweł Jaworski
 • Iga Kalbarczyk
 • Paweł Wyszomirski
 • Marcin Domański

Uczestnicy

 • GZM
 • MZDiM Bytom
 • MZUiM Tychy
 • UM Dąbrowa Górnicza
 • UM Gliwice
 • UM Ruda Śląska
 • UM Sosnowiec
 • UM Tychy
 • ZDM Gliwice
 • ZTM

Galeria zdjęć