Zarządzanie zielenią miejską

Cel i opis tematu szkoły

Celem programu “Szkoła Prototypowania GZM – Zarządzanie zielenią miejską” było rozpoznanie bieżącej sytuacji w obszarze zarządzania zielenią miejską w Radzionkowie oraz pozostałych gminach partnerskich, biorących udział w Szkole Prototypowania i wprowadzenie usprawnień umożliwiających sprawniejsze i skuteczniejsze zarządzanie.

W ramach projektu zostało zdiagnozowanych aż 59 problemów związanych z zarządzaniem zielenią miejską (lista zidentyfikowanych problemów została dołączona jako załącznik do tego raportu).

Spośród nich zostały wytypowane 4 problemy, dla których w ramach prowadzonych warsztatów zostały przygotowane prototypy rozwiązań.

Były to:
1. Rozdrobnienie odpowiedzialności między komórkami / osobami (co powoduje m.in. brak jasnej informacji dla innych interesariuszy, do kogo się zwracać, przy rozproszeniu odpowiedzialności pomiędzy wydziałami).
2. Problemy w przepływie informacji pomiędzy wydziałami i pozostałymi podmiotami.
3. Problem z wykonawcami, jakością ich usług i egzekwowaniem prawidłowej realizacji zleceń.
4. Korzenie drzew, które wybrzuszają chodniki i utrudniają / uniemożliwiają chodzenie.

Efekty

Oprócz opracowanych przez uczestników 4 prototypów, jednym z efektów Szkoły był Raport – „Jak wykorzystać proces prototypowania w zarządzaniu zielenią miejską?”, który krok po kroku opisuje proces projektowy zrealizowany w ramach cyklu spotkań warsztatowych oraz prototypy, które powstały na końcu procesu.

Gmina pilotażowa

Radzionków

Czas realizacji

maj 2023 – czerwiec 2023

Eksperci

 • prof. Krzysztof Rostański
 • Marta Zwolińska-Budniok
 • Firma NOWY Paweł Nowak

Uczestnicy

 • Radzionków
 • Sławków
 • Pyskowice
 • Bieruń
 • Lędziny
 • Siewierz
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Galeria zdjęć