Siatka połączeń komunikacji zbiorowej – Sosnowiec – Kazimierz Górniczy

Jak powiązać dzielnice miejskie ze szkieletem kolejowym?

Cel i opis tematu szkoły

Interdyscyplinarny zespół Szkoły w Sosnowcu składał się z przedstawicieli wydziałów planowania przestrzennego, transportu i edukacji urzędów różnych miast, pracowników Kolei Śląskich, Zarządu Transportu Metropolitalnego, Tramwajów Śląskich, a także osób kierujących pojazdami. Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób powinna być ukształtowana siatka połączeń komunikacji zbiorowej w dzielnicy miejskiej, by w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał podsystemu kolejowego, a jednocześnie zwiększyć jego efektywność. Lokalizacją testową był dla nas Kazimierz Górniczy.

Po wyłonieniu głównych grup społecznych zainteresowanych przekształceniami przeprowadziliśmy z nimi rozmowy. Realizowaliśmy je w formie wywiadów indywidualnych i warsztatów diagnostycznych (z uczniami szkół podstawowych oraz seniorami). Pozyskane w ten sposób informacje zestawiliśmy z wynikami analiz urbanistycznych i inżynierskich dotyczących polityki przestrzennej, demografii i potoków ruchu pasażerskiego. Dzięki temu zidentyfikowaliśmy potencjalne skutki braku synchronizacji sieci kolejowej i autobusowej, a także bariery instytucjonalne związane z koordynacją planów różnych organizatorów transportu w regionie. Na koniec przygotowaliśmy koncepcję nowej obsługi dzielnicy, ale też opis metodyki pracy analityczno-projektowej nad lokalnymi planami mobilności, którą wykorzystamy w przyszłości w miastach położonych przy korytarzach kolejowych.

Efekty

 • Opracowane w wariantach krótko i długookresowym.
 • Przetestowanie metod badania potrzeb transportowych mieszkańców.
 • Schemat powiązania dzielnicy do szkieletu kolejowego w Dobrej Mobilności.

Gmina pilotażowa

Sosnowiec

Czas realizacji

Marzec 2022 – Czerwiec 2022

Eksperci

 • Magdalena Jochemczyk
 • Iga Kalbarczyk
 • Bogusław Molecki
 • Jacek Zalwert

Uczestnicy

 • GZM
 • Koleje Śląskie
 • PKM Sosnowiec
 • Rada Miasta Sosnowiec
 • Tramwaje Śląskie
 • UM Ruda Śląska
 • UM Sosnowiec
 • UM Tychy
 • ZTM

Galeria zdjęć