Inicjatywa lokalna – Ruda Śląska

Cel i opis tematu szkoły

Metropolitalna Szkoła Prototypowania, która odbyła się w Rudzie  Śląskiej, dotyczyła stworzenia modelowego procesu realizacji narzędzia jakim jest inicjatywa lokalna.

W ramach warsztatów uczestnicy zmierzyli się z instrumentem współpracy miast z mieszkańcami jakim jest inicjatywa lokalna. Wspólnie szukali wzorcowych modeli jego realizacji, diagnozowali stan aktualny i przyglądali się praktykom w poszczególnych gminach. Projekt ten pozwolił nam wypracować schemat organizacyjny dla podejmowanych w gminach działań w ww. zakresie. Dodatkowo był szansą dla samych urzędników na współpracę z ekspertami, nawiązanie relacji z innymi urzędnikami i rozwijanie swoich kompetencji. Natomiast Metropolia GZM uzyskała kolejne modelowe rozwiązanie w ramach szkoły prototypowania, które będzie mogło być wdrażane we wszystkich pozostałych gminach członkowskich.

W ramach szkoły prototypowania odbył się cykl spotkań i warsztatów (6 spotkań/raz w miesiącu), podczas których wspólnie z zaproszonymi ekspertami zbadaliśmy, przetestowaliśmy i przygotowaliśmy do wdrożenia wzorcowy mechanizm funkcjonowania inicjatywy lokalnej w Rudzie Śląskiej i stworzyliśmy podręcznik/instrukcję dla wszystkich gmin GZM w zakresie realizowania podobnych procesów oraz dla mieszkańców w zakresie wykorzystania inicjatywy lokalnej do rozwiązywania miejskich problemów.

Efekty

Gmina Ruda Śląska będzie realizowała edycję pilotażową inicjatywy lokalnej w 2024 r., wykorzystując w tym celu rozwiązania wypracowane podczas szkoły prototypowania. Wśród materiałów pomocniczych powstały:

 • podręcznik wdrażania inicjatywy lokalnej – dla urzędnika
 • podręcznik wdrażania inicjatywy lokalnej – dla mieszkańca
 • założenia do podjęcia uchwały dot. inicjatywy lokalnej

Gmina pilotażowa

Ruda Śląska

Czas realizacji

maj 2023 – grudzień 2023

Eksperci

 • Fundacja Napraw Sobie Miasto

Uczestnicy

 • Ruda Śląska,
 • Świętochłowice,
 • Katowice,
 • Zabrze,
 • Gliwice,
 • Piekary Śląskie,
 • Czeladź,
 • Tychy,
 • Mysłowice,
 • Bieruń,
 • Siemianowice Śląskie.

Galeria zdjęć