Metropolitalna Szkoła Dronowa (edycja 2023)

Cel i opis tematu szkoły

Główne cele szkoły:

 1. Zbudowanie świadomości urzędników (miasta) w obszarze roli i zadań miast w koncepcji U-Space
 2. Dostarczenie wiedzy (np. w zakresie przepisów prawa, technologii BSP, koncepcji miasta 3D)
 3. Budowanie kompetencji (urzędniczych na nowym stanowisku, zarządzania miastem w nowym wymiarze (przestrzeni powietrznej).

Cele uzupełniające:

 1. Integracja informacji i doświadczeń pomiędzy miastami
 2. Stworzenie sieci ambasadorów nowych technologii w gminach GZM
 3. Generowanie nowych idei związanych z przyszłymi projektami dronowymi

Tematyka:

 1. Koncepcja U-Space, role miast, perspektywy rozwoju
 2. Przegląd współczesnych technologii dronowych
 3. Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym
 4. Planowanie i zarządzanie ryzykiem operacji BSP w JST
 5. Przepisy prawa lotniczego a korzystanie z dronów
 6. Kształtowanie geozon w miastach
 7. Obsługa BSP,

szkolenie na symulatorze lotu, szkolenie praktyczne zakończone uzyskaniem uprawnień w kat. A1/A3 oraz A2

Szkoła realizowana w partnerstwie z Politechniką Śląską.

  Efekty

  Uczestnicy uzyskali wiedzę zweryfikowaną egzaminem ULC (kat. A1/A3 oraz A2)

  Przedstawiono prototypy usług publicznych świadczonych z wykorzystaniem dronów

  Część uczestników zgłosiła swój akces do Metropolitalnego Zespołu ds. BSP powołanego w GZM.

  Gmina pilotażowa

  Gliwice, Sośnicowice, Pilchowice (obszar testowy POPC)

  Czas realizacji

  październik 2023 – styczeń 2024

  Eksperci

  • Dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ
  • Dr hab. Inż. Marek Marcisz, prof. PŚ
  • Dr Adam Mańka
  • Mgr Łukasz Maliszewski
  • Mgr Krzysztof Targosz

  Uczestnicy

  • Uczestnikami Szkoły było łącznie 25 urzędników reprezentujących 10 gmin:
   • Bieruń,
   • Dąbrowa Górnicza,
   • Gliwice,
   • Łaziska Górne,
   • Mikołów,
   • Piekary Śląskie,
   • Sosnowiec,
   • Świerklaniec,
   • Tychy,
   • Zabrze

  Galeria zdjęć