Polityka mobilnościowa – Tychy

Jak przygotować się do porządkowania parkowania w śródmieściach?

Cel i opis tematu szkoły

Do wspólnej pracy zaprosiliśmy urzędników nadzorujących strefy płatnego parkowania w różnych miastach oraz ludzi odpowiedzialnych w Tychach za planowanie przestrzenne, zarządzanie terenami publicznymi oraz pasem drogowym. Razem rozważaliśmy, w jaki sposób należy moderować dostępność motoryzacyjną obszarów śródmiejskich, do których sprawny dojazd zapewni kolej metropolitalna. Poszukiwaliśmy rozwiązań inżynierskich i prawnych, które sprawią, że docieranie pociągiem na taki teren będzie bardziej atrakcyjne niż korzystanie w tym celu z własnego samochodu. Na warsztat wzięliśmy strefę płatnego parkowania we wspomnianej gminie.

Najpierw dokonaliśmy przeglądu dostępnych dokumentów i danych miejskich, a następnie opracowaliśmy analizę interesariuszy. Z  mieszkańcami szeroko rozumianego centrum miasta, przedsiębiorcami, osobami odwiedzającymi lokale użytkowe oraz klientami jednego z parkingów funkcjonujących w systemie Park&Ride przeprowadziliśmy wywiady. Zebrane na formularzach informacje zestawiliśmy z wynikami analiz inżynierskich, przygotowanych na podstawie inwentaryzacji i obliczeń wskaźników parkowania. W ten sposób zebraliśmy wiedzę o zachowaniach kierowców, ich motywacjach, ale też społeczne wytyczne do przekształcania przestrzeni publicznej. Ponadto zidentyfikowaliśmy problemy, na które natrafią samorządy przy planowaniu podobnych interwencji. Na koniec przygotowaliśmy koncepcję nowej polityki mobilności i wytyczne do uchwały w sprawie reformy strefy płatnego parkowania, ale też instrukcję metodyczną w tym zakresie. Ten podręcznik przejął zespół Szkoły, powiększony do grupy roboczej zajmującej się przygotowaniem spójnej, metropolitalnej polityki parkingowej.

Efekty

 • Polityka mobilności miasta Tychy
 • Inwentaryzacja i przebadanie przestrzeni parkingowych w Tychach
 • Stworzenie instrukcji dla ludzi chcących uporządkować parkowanie w centrum miasta
 • Wpisanie polityki parkingowej jako kluczowego działania w głównym scenariuszu planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla GZM – Dobra Mobilność 30/50
 • Powstanie Metropolitalnego Zespołu ds. Spójnej Polityki Parkingowej

Gmina pilotażowa

Tychy

Czas realizacji

Styczeń 2022 – Czerwiec 2022

Eksperci

 • Paweł Jaworski
 • Iga Kalbarczyk
 • Ewa Lutogniewska
 • Smart Factor sp. z o. o. (wykonawca badań parkingowych)

Uczestnicy

 • GZM
 • MZBM Tychy
 • MZDiM Bytom
 • MZUiM Katowice
 • MZUiM Tychy
 • UM Dąbrowa Górnicza
 • UM Katowice
 • UM Ruda Śląska
 • UM Sosnowiec
 • UM Tychy
 • ZTM

Galeria zdjęć