Zestawienie MSP

Nazwa szkołyRealizacjaCel szkołyGmina pilotażowe
Jak ukształtować ulicę śródmiejską?Kwiecień 2021 – Listopad 2021Wspólnie pracowaliśmy nad ideą kameralizacji ulic, która będzie możliwa do szerszego wdrożenia po uruchomieniu kolei metropolitalnej oraz reformie sposobu zarządzania dostępnością transportu indywidualnego na obszarach śródmiejskich. Bytom
Jak przygotować się do porządkowania parkowania w śródmieściach?Styczeń 2022 – Czerwiec 2022Razem rozważaliśmy, w jaki sposób należy moderować dostępność motoryzacyjną obszarów śródmiejskich, do których sprawny dojazd zapewni kolej metropolitalna. Poszukiwaliśmy rozwiązań inżynierskich i prawnych, które sprawią, że docieranie pociągiem na taki teren będzie bardziej atrakcyjne niż korzystanie w tym
celu z własnego samochodu. Na warsztat wzięliśmy strefę płatnego parkowania we wspomnianej gminie.
Tychy
Jak powiązać dzielnice miejskie ze szkieletem kolejowym?Marzec 2022 – Czerwiec 2022Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób powinna być ukształtowana siatka połączeń komunikacji zbiorowej w dzielnicy miejskiej, by w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał podsystemu kolejowego, a jednocześnie zwiększyć jego efektywność. Lokalizacją testową był dla nas Kazimierz Górniczy.Sosnowiec
Dronowa Szkoła Prototypowania (2022)Maj 2022 – Sierpień 20221. Zbudowanie świadomości urzędników (miasta) w obszarze roli i zadań miast w koncepcji U-Space2. Dostarczenie wiedzy (np. w zakresie przepisów prawa, technologii BSP, koncepcji miasta 3D)3. Doskonalenie umiejętności (pracy z narzędziami informatycznymi, gromadzenia informacji z BSP, przepływu informacji wewn. organizacji)Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza, wytyczenie trasy lotu dla dronów (dronostrady) łączącej dwa szpitale
Jak ukształtować większy obszar centralny o specyficznej funkcji?Czerwiec 2022 – Październik 2022Grupa zajmowała się dostępnością pieszą fragmentu obszaru śródmiejskiego, którą będzie można zwiększać, jeżeli zostaną przeprowadzone kompleksowe zmiany mobilnościowe (uruchomienie nowych przystanków kolei metropolitalnej, poszerzenie i reforma konstrukcji strefy płatnego parkowania). Eksperymentem objęliśmy kampus uniwersytecki w Katowicach. Katowice (Kampus Uniwersytetu Śląskiego)
Inicjatywa LokalnaMaj 2023 – Grudzień 2023Stworzenie modelowego procesu realizacji narzędzia jakim jest inicjatywa lokalnaRuda Śląska
Metropolitalna Szkoła Dronowa (edycja 2023)


Październik 2023 – Styczeń 2024Zbudowanie świadomości urzędników (miasta) w obszarze roli i zadań miast w koncepcji U-Space
Dostarczenie wiedzy (np. w zakresie przepisów prawa, technologii BSP, koncepcji miasta 3D)
Budowanie kompetencji (urzędniczych na nowym stanowisku, zarządzania miastem w nowym wymiarze (przestrzeni powietrznej).
Gliwice, Sośnicowice, Pilchowice (obszar testowy POPC)