LABORATORIUM RAWA

Jak ukształtować większy obszar centralny o specyficznej funkcji?

Cel i opis tematu szkoły

Zespół Szkoły łączył urzędników metropolitalnych i miejskich zajmujących się transportem lub urbanistyką oraz pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Grupa zajmowała się dostępnością pieszą fragmentu obszaru śródmiejskiego, którą będzie można zwiększać, jeżeli zostaną przeprowadzone kompleksowe zmiany mobilnościowe (uruchomienie nowych przystanków kolei metropolitalnej, poszerzenie i reforma konstrukcji strefy płatnego parkowania). Eksperymentem objęliśmy kampus uniwersytecki w Katowicach.

Na początku przyjrzeliśmy się temu, jakie grupy użytkują teren projektu, a później przeprowadziliśmy wywiady z ich przedstawicielami. Dane społeczne skonfrontowaliśmy z własnymi obserwacjami urbanistycznymi oraz analizą danych przestrzennych, które ujawniły trudności związane z zarządzaniem obszarem łączącym pasy dróg publicznych i wewnętrznych. Następnie udało nam się wypracować społeczne wytyczne do zmian.

W kolejnym kroku przygotowaliśmy i zbudowaliśmy prototyp urbanistyczny zakładający zamknięcie części jezdni ul. Pańki i likwidację otaczającego ją parkingu. W jego miejscu i na deptaku przed rektoratem ustawiliśmy meble miejskie oraz społecznościowo zbudowaliśmy donice, w których później wspólnie zasadziliśmy zieleń. O tym, że ludzie związani z przekształcanym kampusem akceptują transformację, dowiedzieliśmy się dzięki wywiadom i spacerom badawczym. Jeden z  obchodów był realizowany w towarzystwie osoby głuchoniewidomej, która zwracałam uwagę na kwestie ważne z perspektywy jej potrzeb. Zebrane informacje posłużyły nam do zaprogramowania koncepcji zmian docelowych oraz przygotowania instrukcji dla podobnych przekształceń mobilnościowych.

Efekty

 • Prototypowa aranżacja przestrzeni w samym centrum kampusu uniwersyteckiego:
  • Zastąpienie parkingów elementami zieleni oraz małej architektury
  • Stworzenie przestrzeni do wypoczynku dla studentów
  • Stworzenie warunków do dyskusji na temat przyszłości całego kampusu
 • Główna nagroda Komisji Europejskiej za najlepsze mobilnościowe działanie w roku 2022 (MOBILITY ACTION AWARD 2022)

Gmina pilotażowa

Katowice, kampus Uniwersytetu Śląskiego nad Rawą

Czas realizacji

Czerwiec 2022 – Październik 2022

Eksperci

 • Paweł Jaworski
 • Michał Zarzecki

Uczestnicy

 • GZM
 • Uniwersytet Śląski
 • UM Katowice
 • MZDiM Bytom
 • ZDM Gliwice
 • UM Tychy
 • UM Ruda Śląska
 • UM Dąbrowa Górnicza

Galeria zdjęć