Dronowa Szkoła Prototypowania (Edycja 2022)

Cel i opis tematu szkoły

Cele Dronowej Szkoły Prototypowania to:

 1. Zbudowanie świadomości urzędników (miasta) w obszarze roli i zadań miast w koncepcji U-Space
 2. Dostarczenie wiedzy (np. w zakresie przepisów prawa, technologii BSP, koncepcji miasta 3D)
 3. Doskonalenie umiejętności (pracy z narzędziami informatycznymi, gromadzenia informacji z BSP, przepływu informacji wewn. organizacji)
 4. Budowanie kompetencji (np. urzędniczych na nowym stanowisku, zarządzaniu miastem w nowym wymiarze (przestrzeni powietrznej)
 5. Zbudowanie narzędzia badawczego pozwalającego na ocenę gotowości miast (city-drone-ready)
 6. Sprawdzenie jakości narzędzia IT służącego zarządzania przestrzenią powietrzną w realnych warunkach miejskich (z uwzględnieniem specyfiki prawno-organizacyjnej pracy w JST)
 7. Zidentyfikowanie preferencji urzędników w zakresie UX oraz innych wymagań stawianych narzędziom informatycznym
 8. Integracja informacji i doświadczeń z projektu POPC realizowanego w GZM.

Obszar tematyczny szkoły:

 1. Podstawy prawne lotów i użytkowania BSP
 2. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych a korzystanie z dronów
 3. Koncepcja U-Space, role miast, perspektywy rozwoju
 4. Planowanie i zarządzanie ryzykiem operacji BSP w JST
 5. Kształtowanie geozon w miastach Metropolii GZM
 6. Narzędzie Geomatic Remote Eye w ocenie ryzyka planowanego lotu BSP

Obsługa BSP, szkolenie praktyczne zakończone uzyskaniem uprawnień w kat. A1/A3 oraz A2

Efekty

Uczestnicy uzyskali wiedzę zweryfikowaną egzaminem ULC (kat. A1/A3 oraz A2)

Wytyczono trasę dronową (dronostradę) Część uczestników zgłosiła swój akces do Metropolitalnego Zespołu ds. BSP powołanego w GZM.

Gmina pilotażowa

Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza, wytyczenie trasy lotu dla dronów (dronostrady) łączącej dwa szpitale

Czas realizacji

maj 2022 – sierpień 2022

Eksperci

 • Dr Maciej Szmigiero – doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, specjalizujący się w prawie bezzałogowych statków powietrznych (dronów) oraz regulacji dyfuzji innowacji
 • Dr Magdalena Ostrihansky – radca prawny, współautorka książek dot. BSP w prawie Unii Europejskiej oraz krajowym, pracownik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
 • Dr Marlena Sakowska-Baryła – doktor nauk prawnych; radca prawny; partner w Sakowska–Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p.; redaktor naczelna kwartalnika „ABI Expert
 • Mariusz Sumara – wiceprzewodniczący zarządu Dron.edu.pl Krzysztof Mysłakowski, Tomasz Berezowski, Paweł Korzec – konsorcjum Creotech

Uczestnicy

 • Uczestnikami Szkoły było łącznie 48 urzędników reprezentujących 16 gmin:
  • Będzin,
  • Bytom,
  • Dąbrowa Górnicza,
  • Gliwice,
  • Imielin,
  • Knurów,
  • Kobiór,
  • Mikołów,
  • Mysłowice,
  • Pyskowice,
  • Radzionków,
  • Sosnowiec,
  • Sośnicowice,
  • Świętochłowice,
  • Tychy,
  • Zbrosławice.

Galeria zdjęć