Katalog Dobrych Praktyk

Akcja społeczna „SprzątaMy Dzielnice”

Akcja jest odpowiedzią na zjawisko dzikich wysypisk, nielegalnego wyrzucania śmieci i pozostawiania ich w miejscach publicznych. Mieszkańcy miasta zgłaszają tereny wymagające posprzątania, a następnie w głosowaniu internetowym wybierane są te, które zostaną posprzątane. Chętni mieszkańcy wraz ze służbami miejskimi oraz współpracującą organizacją pozarządową wspólnie sprzątają wybrane w głosowaniach tereny. Ważnym elementem akcji jest też spotkanie integracyjne po sprzątaniu, połączone z „grillem”.
Data dodania: 19.06.2023
Grupa tematyczna Współpraca z mieszkańcami
Gmina Katowice
Typ działania Społeczne
Data wdrożenia 06.2018
Status projektu Cykliczny
Budżet ~ 10 000 zł

Cel działania

Zaangażowanie mieszkańców w dbanie o swoje najbliższe otoczenie.
Edukacja na temat dzikich wysypisk i ograniczania produkcji śmieci.
Fizyczne sprzątanie terenów rekreacyjnych w mieście.

Opis działania

Akcja jest odpowiedzią na zjawisko dzikich wysypisk, nielegalnego wyrzucania śmieci i pozostawiania ich w miejscach publicznych. Skalę problemu pokazuje m.in. aplikacja Naprawmyto.pl, służąca do zgłaszania usterek w mieście. Za jej pośrednictwem katowiczanie, tylko w ciągu pierwszego miesiąca od uruchomienia narzędzia, zgłosili ponad 200 miejsc, w których ktoś nielegalnie zostawił odpady. Poza ich usuwaniem i dyscyplinowaniem właścicieli i zarządców zanieczyszczonych terenów, konieczna jest edukacja i zaangażowanie mieszkańców w dbanie o najbliższe otoczenie.

Dlatego Katowice zaprosiły do współpracy organizację pozarządową – Stowarzyszenie Wolnej Herbaty – żeby zorganizować wspólną akcję społeczną dla mieszkańców. Katowiczanie najpierw sami zgłaszają tereny do posprzątania, na które później internauci mogą oddać swój głos. W ten sposób wiosną 2018 roku powstała lista siedmiu miejsc z największym poparciem i – co ciekawe – w większości były to tereny rekreacyjne, zielone. Od 19 maja do 30 czerwca, w każdą sobotę, organizowane były kolejne akcje sprzątania z udziałem mieszkańców. W 2019 roku uruchomiona została druga edycja akcji.

Mieszkańcy angażują się na każdym etapie: zgłaszania, głosowania i sprzątania. Efekty publikowane są w mediach społecznościowych. Wszystkie akcje podporządkowane są ograniczeniu produkcji śmieci. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą własnych kubków i piją wodę bezpośrednio z sieci, z udostępnionego przez Katowickie Wodociągi hydrantu (w Katowicach jakość wody w sieci jest bardzo dobra). Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapewnia kolorowe worki do selektywnej zbiórki odpadów. Są też: rękawiczki, toi – toi z umywalką, a w czasie sprzątania poczęstunek. Ważnym elementem akcji jest też spotkanie integracyjne po sprzątaniu, połączone z „grillem”.

Rezultaty / efekty działania

W 2018 roku: 42 ha posprzątanych terenów zielonych i ponad 8 kontenerów śmieci.
W 2019 roku zgłoszono 67 terenów, z których internauci wybrali finałową piątkę. Na etapie głosowania oddano w sumie blisko 5,5 tys. głosów, a galeria z głosowaniem dotarła na Facebooku do prawie 83 tys. osób. Zebrano łącznie 15 kontenerów śmieci, w tym 311 worków szkła do recyclingu i 322 worki pełne plastiku czy 108 opon samochodowych.
Akcja cieszy się zainteresowaniem mediów i angażuje miejskich aktywistów ale też tzw. „zwykłych” mieszkańców.

Koszt wdrożenia

Grant w wysokości 10 tys. złotych dla organizacji pozarządowej. Należy też wziąć pod uwagę koszt wywozu odpadów po zbiórce, toi – toia, rękawic i worków dla osób sprzątających.