Katalog Dobrych Praktyk

Coroczne pikniki ekologiczne. Leśny Piknik Rodzinny „Ekoodpowiedzialnie”

Organizacja we współpracy z partnerami pikników ekologicznych, warsztatów i pokazów mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i postaw proekologicznych.
Data dodania: 05.12.2022
Grupa tematyczna Ochrona Środowiska
Gmina Katowice
Typ działania Promocyjne
Data wdrożenia 2013
Status projektu Cykliczny
Budżet 150 000 - 200 000 zł

Cel działania

Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne poprzez budowanie postaw proekologicznych i podnoszenie poziomu wiedzy na temat ochrony przyrody.

Opis działania

Miasto Katowice wraz z partnerami projektu: Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Katowice, Zakładem Zieleni Miejskiej w Katowicach, Strażą Miejską, Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną, Katowickimi Wodociągami, Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej, Policją z Komendy miejskiej w Katowicach, katowickimi szkołami oraz wieloma innymi organizuje Leśny Piknik Rodzinny Ekoodpowiedzialnie.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Głównym celem pikniku są działania edukacyjno-informacyjne dotyczące między innymi właściwej gospodarki odpadami, zarządzania zasobami wodnymi, problematyki spalania śmieci, ochrony lasów, ponownego wykorzystania odpadów, idei zero waste. Dodatkowo wydarzenia uświetniają występy zaproszonych zespołów oraz przedstawienia teatralne. Każdy uczestnik pikniku może skorzystać z bogatej oferty atrakcji w tym: warsztatów ekologicznych, pokazów, doświadczeń, prezentacji i wystaw, instalacji obrazujących prawa natury. Specjalnie dla dzieci przygotowane są również puzzle wielkoformatowe, kolorowanki, gry, zabawy i rebusy.

Rezultaty / efekty działania

Zwiększenie świadomości ekologicznej i podniesienie poziomu wiedzy uczestników pikniku, uwrażliwienie na kwestie konieczności prowadzenia działań zmierzających do ochrony środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych prowadzących do zwiększenia współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.