Katalog Dobrych Praktyk

Masterplan Oświetlenia Obszaru Miejskiego Miasta Gliwice

Głównymi celami projektu było zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie zaśmiecenia światłem i obniżenie kosztów eksploatacyjnych urządzeń oświetleniowych. Masterplan zawiera inwentaryzację istniejących urządzeń oświetleniowych oraz wytyczne uporządkowania oświetlenia.
Data dodania: 05.12.2022
Grupa tematyczna Infrastruktura
Gmina Gliwice
Typ działania Inwestycyjne
Data wdrożenia 2012
Status projektu W trakcie realizacji
Budżet 14 mln zł

Cel działania

Zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie zaśmiecenia światłem i obniżenie kosztów eksploatacyjnych urządzeń oświetleniowych.

Opis działania

„Masterplan Oświetlenia Obszaru Miejskiego Miasta Gliwice”, zawiera inwentaryzację istniejących urządzeń oświetleniowych oraz wytyczne uporządkowania oświetlenia. Masterplan określa w jaki sposób podwyższyć efektywność energetyczną infrastruktury oświetleniowej poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł światła oraz poprzez zastosowanie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem ulicznym.

Rezultaty / efekty działania

W 2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Eko-światło w Gliwicach – Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” o wartości ponad 14 mln złotych. Efektem działań w projekcie będzie spadek zużycia energii o ponad 50%, a co za tym idzie, także spadek emisji CO2 i zanieczyszczeń do powietrza o 710,33 t/rok. W ramach projektu zostanie wymienionych 2389 opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED.

Obecnie ponad 3,5 tys. opraw LED oświetla gliwickie ulice i parki. Pozostało jeszcze ponad 4 tys. opraw do wymiany i planowane jest aplikowanie o dofinansowanie kolejnego projektu pn.: „Eko-światło w Gliwicach – Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – Etap II”. W ramach tego projektu zgłoszone zostaną 73 ulice, na których planowane jest wymienienie opraw sodowych na energooszczędne z diodami LED. Obecnie wyceniono wartość tego projektu na ponad 5 mln złotych, a efektem działań będzie spadek zużycia energii o ponad 50% oraz spadek emisji CO2.