Katalog Dobrych Praktyk

Miejskie Centrum Energii – punkt informacyjno-edukacyjny

Utworzenie punktu informacyjno-edukacyjnego, w którym mieszkańcy mogę uzyskać wszelkie informacje dotyczące likwidacji niskiej emisji, poprawy efektywności energetycznej, ochrony powietrza i klimatu. Oprócz w porad w punkcie prowadzone są także warsztaty oraz prelekcje.
Data dodania: 05.12.2022
Grupa tematyczna Ochrona Środowiska
Gmina Katowice
Typ działania Organizacyjne
Data wdrożenia 09.2018
Status projektu Wdrożony
Budżet 100 000 zł

Cel działania

Celem utworzenia MCE jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji i usług poświęconych poprawie efektywności energetycznej, ochronie powietrza i klimatu, a także pomocy w poszukiwaniu informacji o możliwych finansowaniach zadań mających na celu oszczędzanie energii i ochronę powietrza.

Opis działania

Miejskie Centrum Energii (MCE) znajduje się przy ul. Młyńskiej 2, zaraz przy głównym budynku Urzędu Miasta Katowice – jest to pierwsza taka działalność w Polsce. MCE mieści się w dostępnym z poziomu ulicy lokalu z witryną, w którym mieszkańcy Katowic mogą uzyskać potrzebne informacje bez konieczności odwiedzania wydziałów Urzędu Miasta. Na parterze znajduje się punkt konsultacyjny z kącikiem dla dzieci a na antresoli cześć wystawowa prezentująca zasady działania nowoczesnych technologii grzewczych obowiązujących w budownictwie mieszkaniowym oraz część warsztatowa.

Idea przedsięwzięcia polegała na tym by punkt konsultacyjny był dostępny dla każdego zainteresowanego ogólnie rozumianą ochroną środowiska. Jednym z założeń powstania MCE było dotarcie z ofertą miasta Katowice do jak najszerszej grupy mieszkańców. W związku z powyższym na portalu społecznościowym fb powstał profil – Miejskie Centrum Energii, na którym zamieszczane są informacje związane z działalnością miasta w zakresie ochrony powietrza, ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej.

Takie działanie dało możliwość stworzenia przestrzeni do wyrażania opinii przez mieszkańców na temat skuteczności działań i inicjatyw podejmowanych przez miasto Katowice. Jest to jedna z form angażowania mieszkańców w sprawy związane z szeroko rozumianą ekologią.

Rezultaty / efekty działania

Celem działań w MCE jest likwidacja niskiej emisji, która pochodzi w większej części z domowych systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi. Dlatego oferta dla mieszkańców tj. konsultacje, spotkania informacyjno-edukacyjne ma zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców, a co z tym związane zachęcić do wymiany starych systemów grzewczych na bardziej ekologiczne i nowocześniejsze rozwiązania. W ten sposób miasto Katowice dąży do poprawy jakości powietrza w mieście, a co z tym związane, poprawy standardów życia wszystkich mieszkańców

W ciągu roku działalności udzielono prawie 2000 porad dotyczących wymiany ogrzewania, programów wsparcia i zastosowania systemów OZE.