Katalog Dobrych Praktyk

Odpracowanie zadłużenia lokale mieszkalne

Umożliwienie osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej spłaty zaległych należności wobec gminy poprzez odpracowanie ich w formie świadczenia rzeczowego (wykonywanie drobnych prac porządkowych, usługowych lub innych drobnych prac na rzecz gminy, urzędu lub jednostek organizacyjnych.
Aktualizacja: 29.06.2023
Grupa tematyczna Gospodarka mieszkaniowa
Gmina Bytom
Typ działania Proceduralne
Data wdrożenia 04.2012
Status projektu Wdrożony
Budżet brak nakładów

Cel działania

Zmniejszenie zadłużenia lokatorów gminnych za lokale mieszkalne oraz za regresy odszkodowań zapłaconych przez Gminę innym właścicielom za niedostarczenie lokali socjalnych.

Opis działania

Umożliwienie spłaty zadłużenia za lokale mieszkalne i regresy odszkodowań zapłaconych przez Gminę za niedostarczenie lokali socjalnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Bytom.

 

Rezultaty / efekty działania

Zmniejszenie zadłużenia lokatorów gminnych za lokale mieszkalne oraz za regresy odszkodowań zapłaconych przez Gminę za niedostarczenie lokali socjalnych.