Katalog Dobrych Praktyk

„Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w Gminie Radzionków” w ramach projektu pn.: “Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków”

Zaprojektowanie sieci oświetlenia ulicznego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej sieci oświetlenia ulicznego i robót montażowych związanych z wymianą opraw oświetleniowych (LED) na istniejących słupach. Wprowadzenie innowacyjnego systemu umożliwiającego zarządzanie energią w sieci oświetleniowej na terenie Gminy Radzionków. Projekt realizowany w formule PPP.
Data dodania: 06.12.2022
Grupa tematyczna Infrastruktura
Gmina Radzionków
Typ działania Inwestycyjne
Data wdrożenia 06.2014
Status projektu Zrealizowany
Budżet 8 402 343,59 zł

Cel działania

 

  • poprawa bezpieczeństwa przechodniów i użytkowników dróg,
  • zmniejszenie kosztów rocznego utrzymania oświetlenia drogowego,
  • zmniejszenie emisji CO2,
  • uregulowanie stanu własnościowego oświetlenia drogowego.

 

Opis działania

Przedmiot projektu obejmował zaprojektowanie sieci oświetlenia ulicznego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej sieci oświetlenia ulicznego i robót montażowych związanych z wymianą opraw oświetleniowych (LED) na istniejących słupach. Wprowadzony został również innowacyjny system umożliwiający zarządzanie energią w sieci oświetleniowej na terenie Gminy Radzionków.

Inwestycja realizowana jest w formule PPP. Partnerem prywatnym jest ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Gmina Radzionków jest pierwszą gminą w Polsce, która zdecydowała się na modernizację sieci oświetlenia ulicznego w tej formule i jako pierwsza będzie posiadać w 100% własną sieć oświetlenia.

W ramach inwestycji zaprojektowano sieć oświetlenia ulicznego w Gminie Radzionków, na podstawie projektu wykonano roboty budowlane i montażowe związanych z budową nowej sieci oświetlenia ulicznego i wymianą opraw oświetleniowych na istniejących słupach, będących własnością Gminy, po wykonaniu inwestycji budowlanej świadczenie kompleksowej usługi oświetleniowej, w zakres której wchodzi utrzymywanie infrastruktury oświetleniowej tj. eksploatowanie, konserwacja oraz zarządzanie i sterowanie oświetleniem ulicznym przez okres 10 lat, świadczenie usługi sprzedaży energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku. Wykonawca udzielił pełnej gwarancji osiągnięcia efektu ekonomicznego będącego wynikiem zrealizowanej inwestycji, a Zamawiający spłaci koszty realizacji inwestycji w okresie umownym. Wykonawca zaoferował gwarantowane oszczędności zużycia energii elektrycznej na poziomie 70% rocznie.

Rezultaty / efekty działania

W ramach projektu zamontowano 1949 opraw firmy Schreder (TECEO i KIO), wdrożono system sterowania bezprzewodowego Schreder OWLET, zabudowano 1458 słupów, w tym 1104 betonowych i 354 stalowych, zabudowano 25 nowych szaf oświetleniowych. Dzięki ww. projektu zwiększono widoczność na drogach i przejściach dla pieszych oraz zwiększono poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, zmniejszenie emisji CO2 o 559,49 t/rok.

Harmonogram realizacji postanowień umownych:

  • projektowanie – 06.2014 r. – 07. 2015 r.,
  • sprzedaż energii elektrycznej do oświetlenia drogowego od 01.01.2015 r. do 31.12.2025 r.,
  • rozpoczęcie robót budowlanych – 09.2015 r.,
  • odbiór robót budowlanych – 30.05.2016 r.,
  • utrzymanie inwestycji do 31.12.2025 r. tj. eksploatowanie, konserwacja, zarządzanie i sterowanie oświetleniem ulicznym.