Katalog Dobrych Praktyk

Parkanizer – udostępnianie informacji o dostępności miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym

Stworzenie systemu informującego o dostępności miejsc parkingowych przy głównych ulicach miasta. System umożliwia także pomiar czasu postoju konkretnego pojazdu, a co za tym idzie wymuszenie rotacji pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych.
Data dodania: 05.12.2022
Grupa tematyczna Infrastruktura
Gmina Piekary Śląskie
Typ działania IT
Data wdrożenia 12.2015
Status projektu Wdrożony
Budżet 147 592,00 zł

Cel działania

Udogodnienie dla kierowców poszukujących wolnego miejsca postojowego przy głównych ulicach Miasta. System umożliwia także pomiar czasu postoju konkretnego pojazdu, a co za tym idzie wymuszenie rotacji pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych.

Opis działania

Parkanizer – rozwiązanie z obszaru systemów Inteligentnych Miast (tzw. Smart Cities), którego zadaniem jest udostępnianie informacji o dostępności miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym.
Źródłem danych systemu są czujniki instalowane w powierzchni miejsc parkingowych, urządzenia przetwarzające sygnał z czujników oraz urządzenia zbierające dane wysyłające je do chmury obliczeniowej w celu dalszego przetworzenia i udostępnienia. Rdzeń systemu zamieszczony jest na wirtualnych maszynach w chmurze, a do działania dedykowane są komponenty oprogramowania wytworzone specjalnie na potrzeby systemu.

Parkanizera używają dwie grupy docelowe użytkowników. Zarządcy stref parkingowych korzystają z panelu analitycznego, a kierowcy z aplikacji mobilnej dostępnej dla systemów operacyjnych Android i iOS oraz z dwóch tablic zmiennej treści. Aplikacja mobilna wyświetla kierowcy informacje o strefach i zdefiniowanych w nich miejscach parkingowych w postaci mapy i naniesionych na nią punktów. Działa w trybie nawigacji i bieżącej asysty wspomagając przemieszczanie się kierowcy w mieście. Została już pobrana ponad 8 500 razy. Tablice elektroniczne zmiennej treści usytuowane zostały w miejscach, gdzie kierowcy podejmują decyzje o kierunku jazdy, by zaparkować w otoczeniu ścisłego centrum Piekar Śląskich. Korzystają z nich ci kierowcy, którzy nie korzystają z nowoczesnych smartfonów. Same tablice zostały odpowiednio wkomponowane w architekturę miasta.

Panel analityczny prezentuje informacje dotyczące statusów zajętości i historii użytkowania wszystkich określonych miejsc parkingowych. Umożliwia użytkownikom administracyjnym wygenerowanie raportów użytkowania poszczególnych stref parkingowych, pokazującego procentowe użycie miejsc parkingowych w czasie i informuje o przekroczeniach dozwolonego czasu postoju. Udostępnia informacje o potencjalnych awariach czujników oraz pozostałych urządzeń wykorzystywanych w systemie.

Za sprawą wdrożenia w Piekarach Śląskich system rozwinięty został do takiej postaci, by mógł być wdrażany w każdym mieście. Obecnie kontroluje także miejsca i strefy krótkiego postoju i do swojej pracy wykorzystuje go także Straż Miejska w Piekarach Śląskich. Warte nadmienienia jest to, że źródłem danych o dostępności miejsc parkingowych może być każdy inny system parkingowy – do przedmiotowego systemu podłączono także plac parkingowy mieszczący się tuż za budynkiem Urzędu Miasta.

Rezultaty / efekty działania

Skrócenie czasu, jaki kierowca musi poświęcić na szukanie wolnego miejsca postojowego, poza walorem czasowym i poprawą komfortu, system przyczynia się do oszczędzania paliwa, a co za tym idzie wpisuje się w obecne trendy ochrony klimatu i zmniejszenia emisji spalin.