Katalog Dobrych Praktyk

Procedura dotycząca wypłaty odszkodowania

Ograniczenie wysokości wypłacanych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego dzięki zastosowaniu szeregu działań - gmina przystępuje do rozpraw o eksmisję w roli interwenta ubocznego, przeprowadzane są wizje lokalne oraz zestandaryzowany został proces spłaty odszkodowań.
Data dodania: 05.12.2022
Grupa tematyczna Gospodarka mieszkaniowa
Gmina Bytom
Typ działania Proceduralne
Data wdrożenia 06.2017
Status projektu Wdrożony
Budżet ---

Cel działania

Zestandaryzowanie procesu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego (nie złożenie oferty najmu socjalnego lokalu).

Opis działania

W związku z dużą ilością wpływających do Gminy Bytom wezwań do zapłaty z tytułu odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, Bytomskie Mieszkania – jednostka budżetowa Gminy, wprowadziły szereg działań mających na celu ograniczenie wysokości wypłaconego odszkodowania, w tym celu m.in. od 2015r. Gmina przystępuje do rozpraw o eksmisję w roli Interwenienta ubocznego, na bieżąco weryfikuje listę osób oczekujących na najem socjalny lokalu, współpracuje z MOPR, przeprowadza wizje lokalne, a nadto w celu zestandaryzowania procesu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego Zarządzeniem Dyrektora 1/VI/2017 z 7 czerwca 2017 roku wprowadzono: „Procedurę dotycząca wypłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub niewskazania tymczasowego pomieszczenia osobom, wobec których orzeczono eksmisję”.

Rezultaty / efekty działania

Zmniejszenie wysokości kwoty wypłaconego odszkodowania.