Katalog Dobrych Praktyk

Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II

W ramach projektu rozbudowano istniejący system ITS o kolejne funkcjonalności poprawiające zarządzanie ruchem, w tym np. wprowadzono aplikację mobilną dla użytkowników ruchu drogowego, nadanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej czy uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych przejeżdżających przez skrzyżowania wyposażone w sygnalizację świetlną.
Data dodania: 06.12.2022
Grupa tematyczna Infrastruktura
Gmina Gliwice
Typ działania Inwestycyjne
Data wdrożenia 06.2019
Status projektu Wdrożony
Budżet 29 872 609,19 zł

Cel działania

Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego w Gliwicach.

Opis działania

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach po roku od uruchomienia produktów pierwszego etapu zadania zdiagnozował elementy, które należy rozbudować, a także zidentyfikował nowe rozwiązania, które zwiększą funkcjonalność działania systemu. W ramach niniejszego projektu wdrożono następujące funkcjonalności systemu:

  1. Nadawanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej.
  2. Uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych przejeżdżających przez skrzyżowania wyposażone w sygnalizacje świetlne.
  3. Rozbudowa systemu informacji drogowej dla kierujących, poprzez znaki zmiennej treści, radio CB oraz radio do komunikacji technicznej dla służb utrzymaniowych.
  4. Wprowadzenie mobilnej aplikacji informacyjnej dla użytkowników ruchu drogowego.
  5. Rozbudowa systemu punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją pojazdów oraz wdrożenie na podstawie uzyskanych danych z systemu identyfikacji, czasów przejazdu.
  6. Rozbudowa monitoringu skrzyżowań wraz z analityką obrazu wideo informującą automatycznie o niebezpiecznych zdarzeniach drogowych.
  7. Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta.
  8. Rozbudowa systemu meteorologicznego.
  9. Wprowadzenie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na wlotach do miasta.
  10. Dostarczenie mobilnego Centrum Sterowania Ruchem.

 

Rezultaty / efekty działania

W ramach projektu udało się wdrożyć oraz zbudować wszystkie powyższe założone funkcjonalności. Główny cel działania również został osiągnięty.