Katalog Dobrych Praktyk

Ruszamy ze zmianą Rawy

Przygotowanie założeń przebudowy Zielonej Strefy Nauki, tj. renaturalizacja fragmentu doliny rzeki Rawy i powiązanych z nią przestrzeni publ. Belinda Tato pokazała, iż partycypacja jest sposobem na konfrontację naszych uprzedzeń, wsparciem naszych intuicji w kontekście wielowarstwowości architektury.
Data dodania: 03.07.2023
Grupa tematyczna Edukacja
Gmina Katowice
Typ działania Projektowe
Data wdrożenia 28.11.2023 r. - 06.12.2023 r.
Status projektu Wdrożony
Budżet 65 535 zł

Cel działania

Przygotowanie założeń przebudowy Zielonej Strefy Nauki, tj renaturalizacja fragmentu doliny rzeki Rawy i powiązanych z nią przestrzeni publ. Belinda Tato pokazała, iż partycypacja jest sposobem na konfrontację naszych uprzedzeń, wsparciem naszych intuicji w kontekście wielowarstwowości architektury.

Opis działania

W grudniu 2022 roku uczelnie Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki odwiedziła architektka i wykładowczyni Uniwersytetu Harvarda – Belinda Tato. Architektka poprowadziła gościnne wykłady i spotkała się ze wspólnotą akademicką oraz mieszkańcami regionu. Od 2-6 grudnia Belinda Tato mówiła o swoich projektach, a także o zaangażowaniu użytkowników w proces zmiany przestrzeni publicznych. Przed przyjazdem do Katowic, Belinda Tato przeprowadziła dodatkowo wykład online wprowadzający do metodologii pracy ecosistema urbano oraz prezentujący zrealizowane projekty.

Rezultaty / efekty działania

Architektura, projektowanie miejskie i projektowanie krajobrazu są z natury pedagogiczne. Pomysł włączenia świadomości ekologicznej do codziennych doświadczeń został przetestowany przez zespół w wielu kontekstach Na przykładach z Madrytu, Florydy, Norwegii i Szanghaju, Belinda Tato przedstawiła zasady projektowania oraz proponowane i wdrażane rozwiązania. Dodatkowo przeprowadzenie warsztatów z udziałem władz i pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawicielami Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki, zaangażowanymi w opracowanie koncepcji zmiany przestrzeni publicznej Strefy Nauki zaowocowały opracowaniem rekomendacji dotyczących kierunków zmian w Dolinie Rawy oraz powiązań przestrzennych sieciowych Doliny Rawy oraz powiązań przestrzennych sieciowego centrum nauki.