Ochrona środowiska – 5 lutego 2020 r.

Rozwiązania przyczyniające się do poprawy stanu środowiska

Spotkanie poświęcone było tematowi ochrony środowiska, na które zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich gmin GZM, aby porozmawiać o sprawdzonych rozwiązaniach funkcjonujących na obszarze Metropolii przyczyniających się do poprawy stanu środowiska.

Przedstawiciele Dąbrowy Górniczej, Siemianowic Śląskich oraz Katowic podczas spotkania prezentowali swoje doświadczenia związane z gospodarką odpadami, włączeniem mieszkańców w działania na rzecz ochrony środowiska i budowania świadomości ekologicznej oraz dotyczące poprawy jakości powietrza.

Spotkanie z gminami – 5.09.2022 r.

Podczas spotkania pn. Jak przygotować i wdrażać uchwałę krajobrazową?, które odbyło się 5 września w siedzibie Górnośląsko-Zagłębiowskiej, o swoich doświadczeniach opowiedzieli przedstawiciele gmin: Mikołów, Sosnowiec, Pyskowice. Ponadto wspólnie z gminą Pyskowice o przyjętej uchwale krajobrazowej opowiedzieli przedstawiciele firmy PA NOVA, którzy współpracowali przy powstałym dokumencie.

O Metropolitalnych Standardach Krajobrazowych opowiedzieli również przedstawiciele obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Stowarzyszenie OMGGS przyjęło dokument, który jest przewodnikiem dla samorządowców zawierający zbiór rekomendacji zapisów uchwał krajobrazowych do stosowania w gminach.

Zaprezentowane zostały następujące projekty:

  • EKO-ALARM – formularz internetowych interwencji środowiskowych mieszkańców – Siemianowice Śląskie
  • Miejskie Centrum Energii, AWAIR oraz Pikniki Ekologiczne – Katowice
  • Od segregacji nie ma wakacji. Odwiedzić PSZOK – to dobry krok. Rozwiązania gminy mogące stanowić dobre praktyki z zakresu gospodarki odpadami. – Dąbrowa Górnicza
  • Uczestnicy spotkania na bieżąco mogli zadawać prelegentom pytania i dopytywać o szczegóły prezentowanych dobrych praktyk.

Materiały do pobrania