Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne

W ramach projektu Budowa Platformy Dobrych Praktyk, 22 listopada 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie dla gmin członkowskich GZM, w trakcie którego Eksperci Fundacji Centrum PPP podzielili się z uczestnikami spotkania swoją wiedzą i doświadczeniem na temat partnerstwa publiczno-prywatnego.

Realizacja inwestycji w formule PPP nie jest czymś nowym na teren GZM, jednak mechanizm ten ciągle jest zbyt mało przez samorządy lokalne wykorzystywany.

Podczas spotkania zaprezentowano następujące projekty PPP realizowane na terenie GZM:

  • Radzionków: Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków
  • Sosnowiec: Energomodernizacja budynków osiedla Juliusz
  • Gliwice : Zarządzanie krytą pływalnią Neptun oraz Świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun”